8 XII 1919 r. - Powstanie Koła Teologów Księży Studentów KUL

Początkowo zebrania, połączone z odczytami i dyskusjami odbywały się raz na trzy tygodnie, Koło zajmowało się także wydawaniem skryptów z wykładów. Członkami mogli zostać mogli jedynie studenci Wydziału Teologicznego, nie należący do innych kół naukowych. W skład kierownictwa wchodził przewodniczący, sekretarz – bibliotekarz oraz skarbnik. Na patrona Koła studenci wybrali św. Jana Kantego. W roku 1922 organizacja skupiała 14 członków. Koło uczestniczyło w pierwszych ogólnopolskich konferencjach naukowych, mi. in. w I Zjeździe Kół Teologicznych w Warszawie (maj 1923). Ok. roku 1926 aktywność Koła zamarła, a palmę pierwszeństwa wśród przedwojennych organizacji studenckich, skupiających kulowskich teologów, przejęło Koło Badań Naukowych nad Kościołami Wschodnimi.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1970) z. 4., s. 89 – 91. )

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona