9 VI 1987


Zwracając się do studentów i pracowników naszej Uczelni Ojciec święty powiedział między innymi: „Rola i atrakcyjność Katolickiego Uniwersytetu wiąże się z nadzieją, że tu znajdzie się prawdziwa wspólnota łącząca profesorów, pracowników administracyjnych i fizycznych, wspólnota studentów – świadectwo żywego chrześcijaństwa; że autentyczna katolicka rodzina jest miejscem nie tylko prawdy naukowej, ale i prawdy życia [...]”
(Biuletyn Informacyjny KUL, nr 2, 1987, s. 144-145.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona