DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń 200711 stycznia 2007 r. - dr hab. Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Redefinicja oraz ewolucja statusu prawnego Urzędu Dozoru Technicznego w kontekście przewidywanych zmian w krajowym systemie prawno-finansowym, związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej podczas seminarium szkolenowego zorganizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie.

16 stycznia 2007 r. - Katedra Prawa Unii Europejskiej zorganizowała międzynarodowe seminarium „Tożsamość europejska, tożsamość narodowa a obywatelstwo europejskie". Seminarium poprowadzili prof. dr hab. Pasquale Policastro oraz prof. dr Emilio Castorina z Uniwersytetu w Catanii (Włochy).
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 14:18 - Marta Ordon