8 II 1919 - Przy Uniwersytecie Lubelskim powstało Towarzystwo Popierania Ruchu Społecznego.


Organizowało zebrania dyskusyjne i kursy dla urzędników państwowych i samorządowych, na których poruszano zagadnienia przyszłej konstytucji, spraw agrarnych, celów i zadań działalności społecznej oraz pracy sejmu w zakresie reform społecznych.
(Księga Jubileuszowa 50-lecia KUL, s.39-40)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona