konkurs


Dla najlepszych przewidziano wysokie nagrody pieniężne (I nagroda – 10 tys. zł, II – 8 tys. zł, III – 5 tys. zł). Najlepszym pamiętnikarzem uznany został p Bohdan Królikowski, absolwent polonistyki, którego studia przypadły na trudny okres początku lat pięćdziesiątych. Obecnie p. dr Królikowski jest znanym pisarzem, autorem m.in. szeregu książek o kawalerii II RP. Jego wspomnienia, okrojone przez cenzurę, zostały opublikowane w „Biuletynie Informacyjnym KUL” w roku 1983. Już wkrótce pełna wersja memuarów p. Bohdana Królikowskiego pt. Przedziwny Uniwersytet będzie dostępna w nowym dziale, prezentującym wspomnienia absolwentów i pracowników KUL.
„Biuletyn Informacyjny KUL” , (1981) n.2, s. 79, (1983) n. 1 – 2, s. 57 – 92.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona