1 IX 84 r.


W uroczystości uczestniczył Senat Akademicki KUL. W związku z objęciem nowych obowiązków przez ks. doc. Śrutwę, 24 września prorektorem KUL został ks. prof. Jan Szlaga, dotychczasowy dziekan Wydziału Teologicznego.
Ks. bp. Jan Śrutwa powrócił później na KUL, by przez rok (od 1 IX 1988 do 31 VIII 1989) pełnić godność rektora naszej Uczelni.
„Biuletyn Informacyjny KUL” (1984), n. 1 – 2, s. 118 – 120, bp. Jan Śrutwa, Biskup Jan Śrutwa – rektor KUL –u od 1 września 1988 r. do 31 sierpnia 1989 r., w: Księga pamiatkowa w 75 – lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polska w latach 1968 – 1993, red. ks. M. Rustecki, Lublin 1994, s. 79 – 80.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona