Punkt wyjścia do rozważań stanowił temat: Muzykologia filozoficzna i dzieło muzyczne jako jej przedmiot. Po wstępnych odczytach, obrady toczyły się w wokół czterech grupach, zajmujących się następującymi zagadnieniami: muzykologia a filozofia, filozofia inspiracją muzyki, dzieło muzyczne jako przedmiot refleksji filozoficznej, tematy dowolne. Honorowym gościem konferencji był jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, pan profesor Witold Lutosławski.
(„Biuletyn Informacyjny KUL” (1984) n. 1 – 2, s. 131 – 132.)  
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2007, godz. 10:41 - Liliana Kycia