Prof. Jerzy Gocko SDB

 

Wykaz zakończonych przewodów doktorskich

 

2005

 1. BŁAZIAK Izabela: Poszukiwanie sensu życia w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości w świetle nauczania Jana Pawła II.

 2. KOŠČ Stanislav: Antropologiczno-teologiczne wymiary moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II.

 

2006

 3. IWANICKI Sławomir: Moralnospołeczne problemy bezrobocia w świetle nauczania Jana Pawła II.

 

2007

 4. URBAŃCZYK Robert: Moralno-społeczne aspekty migracji w świetle nauczania Kościoła.

 

2009

 5. STRYCZEK Maria: Aksjologia sportu. Studium teologicznomoralne.

 6. KULECKI Dariusz: Miłość w pismach Cypriana Norwida. Studium teologicznomoralne.

 7. DMITERKO Ihor: Zagrożenia życia społeczno-gospodarczego na Ukrainie po 1991 r. Studium teologicznomoralne w świetle społecznego nauczania Kościoła.

 8. TEMNYK Petro: Przemiany rodziny na Ukrainie po 1991 r. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Kościoła.

 

2010

 9. KULICKI Paweł: Koncepcja moralności życia  społecznego w ujęciu Marciano Vidala.

 

2011

10. ADAMSKI Krzysztof: Klasa próżniacza w świetle nauczania społecznego Kościoła. Lublin 2010.

11. SUŁEK Iwona: Środki społecznego przekazu w posłannictwie Kościoła lokalnego w świetle dokumentów Konferencji Episkopatu Włoch.

 

2012

12. SOLARSKI Przemysław: Wychowanie moralne w ujęciu Guido Gattiego SDB.

 

2014

13. PAKUŁA Michał: Wezwanie do odnowy moralnej życia społecznego w listach pasterskich Episkopatu Polska w latach 1989-2010.

 

2015

14. KOSCHE Magdalena: Teoria społeczeństwa sieci Manuela Castellsa z perspektywy teologii moralnej społecznej.

 

2018

15. ŁOŃSKA Magdalena: Podstawowe założenia biopolityki w świetle nauczania Kościoła. Studium teologicznomoralne.

 

2020

16. PLICHTA Sebastian: Moralne aspekty prawa do posiadania i użycia broni palnej.

17. WOJCIECHOWSKA Monika: Koinonia jako zasada życia społecznego.

 

 

az zakończonych przewodów doktorskich

 

2005

1.       BŁAZIAK Izabela: Poszukiwanie sensu życia w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 2005.

2.       Košč Stanislav: Antropologiczno-teologiczne wymiary moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 2005.

2006

3.       IWANICKI Sławomir: Moralnospołeczne problemy bezrobocia w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 2006.

2007

4.       URBAŃCZYK Robert: Moralno-społeczne aspekty migracji w świetle nauczania Kościoła. Lublin 2007.

2009

5.       STRYCZEK Maria: Aksjologia sportu. Studium teologicznomoralne. Lublin 2009.

6.      KULECKI Dariusz: Miłość w pismach Cypriana Norwida. Studium teologicznomoralne. Lublin 2009.

7.       DMITERKO Ihor: Zagrożenia życia społeczno-gospodarczego na Ukrainie po 1991 r. Studium teologicznomoralne w świetle społecznego nauczania Kościoła. Lublin 2009.

8.       TEMNYK Petro: Przemiany rodziny na Ukrainie po 1991 r. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Kościoła. Lublin 2009.

2010

9.       KULICKI Paweł: Koncepcja moralności życia  społecznego w ujęciu Marciano Vidala. Lublin 2010.

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2020, godz. 10:02 - Jerzy Gocko