Czasopisma opracowywane przez Pracowników
Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

"Kościół i Prawo"

"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich"

"Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie"

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego"

 

 

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2020, godz. 14:03 - Agnieszka Romanko