Szanowni Państwo Doktoranci
seminarium z Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

Poniższą ankietę należy wypełnić do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Wypełnioną ankietę należy:
- przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail Kierownika Katedry,
- wydrukować, podpisać i przekazać Kierownikowi Katedry.

 

ANKIETA DOKTORANTA

 


 

Tezy na egzamin z dyscypliny podstawowej

 

 1. Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan
 2. Formacja duchownych oraz utrata przynależności do stanu duchownego
 3. Stowarzyszenia wiernych chrześcijan
 4. Podmioty władzy w Kościele
 5. Kościoły partykularne i ich zespoły
 6. Organy kolegialne w Kościele
 7. Wewnętrzna organizacja Kościołów partykularnych
 8. Parafia, proboszcz i wikary
 9. Systemy relacji między Kościołem i państwem
 10. Zasady relacji między Kościołem i państwem w nauczaniu
  Soboru Watykańskiego II
 11. Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych
 12. Gwarancje wolności religijnej w umowach międzynarodowych
  i prawie traktatowym Unii Europejskiej
Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2020, godz. 14:35 - Agnieszka Romanko