INFORMACJE DLA STUDENTÓW


Tezy na egzamin magisterski

 

 1. Obowiązki i prawa wszystkich wiernych chrześcijan
 2. Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich
 3. Formacja duchownych
 4. Inkardynacja duchownych
 5. Obowiązki i prawa duchownych
 6. Stowarzyszenia wiernych chrześcijan
 7. Najwyższa władza Kościoła
 8. Synod Biskupów
 9. Kolegium Kardynałów
 10. Kuria Rzymska
 11. Legaci papiescy
 12. Kościoły partykularne
 13. Biskup diecezjalny, koadiutor i pomocniczy
 14. Sede vacante i sede impedita w  Kościele partykularnym
 15. Zespoły Kościołów partykularnych
 16. Kuria diecezjalna
 17. Organy kolegialne w Kościele partykularnym
 18. Proboszcz i parafia
 19. Jedność społeczności chrześcijańskiej pod dwiema władzami
 20. Teoria bezpośredniej i pośredniej władzy papieża w sprawach doczesnych
 21. Kościół i państwa wyznaniowe w warunkach podziału Europy chrześcijańskiej w epoce nowożytnej
 22. Modele relacji Kościół - państwo w epoce współczesnej
 23. Zasada poszanowania wolności religijnej
 24. Zasada poszanowania autonomii i niezależności Kościoła i państwa każdego w swoim porządku
 25. Zasada współdziałania między państwem i Kościołem
 26. Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
 27. Stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej
 28. Umowy międzynarodowe między Stolicą Apostolską i państwami (konkordaty)
 29. Gwarancje wolności religijnej w umowach międzynarodowych
 30. Gwarancje wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 00:11 - Agnieszka Romanko