Zaproszenie

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Kodeks Prawa Kanonicznego
w badaniach młodych naukowców”

KUL, 1 czerwca 2024 r.

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich organizuje w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 1 czerwca 2024 r. (sobota) XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”.

 

 

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2024, godz. 07:53 - Agnieszka Romanko