Konsultacje Pracowników Katedry

Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

W związku z obowiązkiem prowadzenia konsultacji w sposób zdalny informuję, że konsultacje Pracowników Katedry odbywają się według następującego porządku:

 

Kierownik Katedry:  Ks. dr hab. Mirosław SITARZ, prof. KUL

Konsultacje: drogą e-mail: mpsitarz@kul.pl oraz telefonicznie 

Plan zajęć w roku akademickim

 

 

Ks. prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI
Konsultacje: drogą e-mail: jkruk@kul.pl oraz telefonicznie

 

 

O. prof. dr hab. Wiesław BAR OFMConv

Konsultacje: drogą e-mail: mswrab@kul.pl oraz przez Moodle

Plan zajęć w roku akademickim

 

 

Ks. dr hab. Paweł KALETA

Konsultacje: drogą e-mail: kaleta.kul@gmail.com oraz przez Moodle 

Plan zajęć w roku akademickim

 

 

Dr Agnieszka ROMANKO

Konsultacje: drogą e-mail: agnieszka24@kul.pl oraz telefonicznie 

Plan zajęć w roku akademickim

 

 

Dr Anna SŁOWIKOWSKA 

Konsultacje: drogą e-mail: sanka@kul.pl oraz przez Moodle 

Plan zajęć w roku akademickim

 

ks. Mirosław Sitarz

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2020, godz. 13:46 - Agnieszka Romanko