Konsultacje Pracowników Katedry
Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

KIEROWNIK KATEDRY:  Ks. prof. dr hab. Mirosław SITARZ

Konsultacje: wtorek, godz. 7.30-9.10 (on-line)

e-mail: mpsitarz [at] kul.pl 

 Plan zajęć w roku akademickim

 

Ks. prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI
e-mail: jkruk [at] kul.pl

 

 

O. prof. dr hab. Wiesław BAR OFMConv

e-mail: mswrab [at] kul.pl 

→ Plan zajęć w roku akademickim

 

 

Ks. dr hab. Paweł KALETA, prof. KUL

Konsultacje: czwartek, godz. 18.20-20.00 (on-line)

e-mail: kaleta.kul [at] gmail.com  

→ Plan zajęć w roku akademickim

 

 

Dr Agnieszka ROMANKO

Konsultacje: czwartek, godz. 9.10-10.50 (on-line)

e-mail: agnieszka24 [at] kul.pl 

→ Plan zajęć w roku akademickim

 

 

Dr Anna SŁOWIKOWSKA 

Konsultacje: poniedziałek, godz. 7.30-9.10 (on-line)

e-mail: sanka [at] kul.pl 

→ Plan zajęć w roku akademickim

 

 

Ks. dr Paweł LEWANDOWSKI 

Konsultacje: wtorek, godz. 10.50-12.30 (on-line)

e-mail: pawel.lewandowski [at] kul.pl 

→ Plan zajęć w roku akademickim

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2020, godz. 17:19 - Agnieszka Romanko