Pracownicy Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

Kierownik Katedry:  Ks. prof. dr hab. Mirosław SITARZ

 

 

Ks. dr hab. Paweł KALETA, prof. KUL

 

Ks. dr Paweł LEWANDOWSKI, adiunkt

 

Dr Agnieszka ROMANKO, adiunkt, sekretarz Katedry

Dr hab. Anna SŁOWIKOWSKA, adiunkt

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024, godz. 09:59 - Agnieszka Romanko