Pracownicy Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

Kierownik Katedry:   Ks. dr hab. Mirosław SITARZ, prof. KUL

 

Dr Agnieszka ROMANKO, adiunktsekretarz Katedry

Dr Anna SŁOWIKOWSKA, adiunkt

 

Doktoranci seminarium Kościelnego Prawa Publicznego
i Konstytucyjnego:

 

Ks. mgr lic. Dominik DRYJA

Ks. mgr lic. Zygmunt JAGIEŁŁO

Mgr lic. Patrycja KUKULSKA

Mgr lic. Andrzej KUKULSKI

Ks. mgr lic. Paweł LEWANDOWSKI

Mgr lic. Sebastian MARGIEWICZ

Ks. mgr lic. Tomasz MIKOCIAK

Mgr lic. Łukasz SZTOLF

Ks. mgr lic. Radosław WNUK

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2018, godz. 22:40 - Agnieszka Romanko