Pracownicy Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

Kierownik Katedry:  Ks. prof. dr hab. Mirosław SITARZ

 

O. prof. dr hab. Wiesław BAR OFMConv

 

Ks. dr hab. Paweł KALETA, prof. KUL

 

Dr Agnieszka ROMANKO, adiunkt, sekretarz Katedry

Dr hab. Anna SŁOWIKOWSKA, adiunkt

Ks. dr Paweł LEWANDOWSKI, adiunkt

 

 

Doktoranci:

 

Ks. mgr lic. Krzysztof BIAŁOWĄS

Ks. mgr lic. Dominik DRYJA

Ks. mgr lic. Piotr GRZYBEK

Ks. mgr lic. Robert KASZAK

Ks. mgr lic. Tomasz MIKOCIAK

Mgr lic. Joanna PRZYBYSŁAWSKA-STAWARZ

Mgr lic. Łukasz SZTOLF

Ks. mgr lic. Dawid SZYMAŃSKI

Ks. mgr lic. Patryk SZYMAŃSKI

Ks. mgr lic. Radosław WNUK

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022, godz. 20:50 - Paweł Lewandowski