Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

  czerwiec 2007

 

W dniach 4-5 czerwca 2007 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się konferencja naukowa nt. Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Aspekty prawne i ekonomiczne, zorganizowana przez Zakład Finansów Wydziału Ekonomiczne UMCS, Katedrę Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL oraz Wydział Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

W dniu 6 czerwca 2007 r. prof. Alicja Grześkowiak wzięła udział w konferencji naukowej pt. "Świadkowie Świadka" zorganizowanej z okazji 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wygłosiła referat pt. "Jan Paweł II - Promotor małżeństwa i rodziny".


W dniu 20 czerwca 2007r.mgr Marcin Szewczak wziął udział w konferencji konsultacyjnej w ramach debaty nad Zieloną Księgą Państwo Przyjazne Pracodawcom zorganizowanej przez Konfederację Pracodawców Polskich i Lubelski Urząd Wojewódzki.

W dniach 21-22 czerwca 2007 r. w Nałęczowie odbyła się konferencja naukowa nt. Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, zorganizowana przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL oraz Izbę Skarbową w Lublinie.

W dniach 21-24 czerwca 2007 r. mgr Sławomir Hypś wziął udział w Simposio Europeo dei docenti universitari pt. "Un nuovo umanesimo per l'Europa. Il ruolo delle Università", zorganizowanej przez Vicariato di Roma Unifficio Pastorale Universitaria w Rzymie.

W dniu 23 czerwca 2007 r. odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia Szkoły Prawa Ukraińskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego, których funkcjonowanie było możliwe dzięki środkom otrzymanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC
Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 14:22 - Marta Ordon