dr Anna Kosińska - autoreferat

 

dr Anna Kosińska - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

recenzje:

ks. prof. dr hab. Florian Lempa

prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicki

dr hab. Wojciech Staszewski

 

uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia

 

komisja habilitacyjna:

 

prof. dr hab. Jerzy Zajadło - przewodniczący

dr hab. Marek Dobrowolski - sekretarz

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki - recenzent

ks. prof. dr hab. Florian Lempa - recenzent

dr hab. Wojciech Staszewski - recenzent

dr hab. Joanna Banach-Gutierrez - członek komisji

ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL - członek komisji

 

harmonogram:

wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 20.04.2018 r.

powołanie komisji habilitacyjnej: 5.06.2018 r.

nadanie stopnia: 12.03.2019 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019, godz. 08:00 - Adam Jankowski