dr Piotr Zacharczuk - autoreferat
 
dr Piotr Zacharczuk - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

recenzja - dr hab. Janusz Niczyporuk
recenzja - dr hab. Dorota Dąbek
recenzja - ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski

 

Uchwała RW o nadaniu stopnia
 
 
 
komisja habilitacyjna
 
prof. dr hab. Hubert Izdebski - przewodniczący
dr hab. Rafał Sura, prof. KUL - sekretarz
dr hab. Janusz Niczyporuk - recenzent
dr hab. Dorota Dąbek - recenzent
ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski - recenzent
dr hab. Jarosław Dobkowski - członek komisji
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL - członek komisji
 
Harmonogram
wszczęcie postępowania habilitacyjnego - 1.09.2017 r.
powołanie komisji habilitacyjnej - 7.11.2017
nadanie stopnia - 15.05.2018 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, godz. 14:23 - Adam Jankowski