Materiały na zajęcia:


19.-20.10.2009 r.:

26.-27.10.2009 r.:

 

Propozycja kwestionariusza obserwacji lekcji języka polskiego (lekcja literatury)

10 i 16.11.2009 r.:

  • W. Bobiński, Temat na nice przewrócony [w tegoż:] Drugi oddech polonisty. Inspiracje, pomysły,propozycje metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych , warszawa 1996, s. 10-15.

24.11. i 01.12.2009 r.:

  • S. Bortnowski, Jak ciąć wydatki, gdy czasu zabrakło?, "Zeszyty Szkolne" 2007,nr 2, s. 25 - 30;
  • A. Nasiłowska, Problemowo czy chronologicznie? Kilka argumentów, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 2, s. 46 - 49; 
  • M. Gorlińska, Chronologiczny czy achronologiczny układ materiału literackiego w nauczaniu szkolnym, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 2, s. 50 - 53.

8 i 14.12.2009 r.:

15.12 i 18.01 (grupa 2) 2009 r.:

  • M. Łojek, Polubić czytanie [w tegoż:] Z dydaktyką literatury na co dzień, Bydgoszcz 2004, s. 70-79.

 

16.02.2010r.(gr. wtorkowa) i 22.02.2010r.(gr.poniedziałkowa)

 

23.02.2010 (grupa wtorkowa) i 01.03.2010 (grupa poniedziałkowa)

 

19. (26) i 20.04.2010 r.:

  • E. Kosińska, Ocenianie w szkole. krótki poradnik psychologiczny [rozdziały I, IV, VI, VII], Kraków 2000, s. 8-17, 38-49, 62-77. 

04.05.2010 r. i 17.05.2010 r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2010, godz. 08:16 - Aleksandra Dziak