Grudzień 1945 roku – Wznowienie działalności Koła Prawników.

Koło urządza turnieje krasomówcze, których celem jest pielęgnowanie języka ojczystego, przestrzeganie granic czasowych przemówienia, zwięzła i przekonywująca argumentacja wynikająca z treści, a oparta o przepisy prawa materialnego i zasady procedury, stylistyka oraz dykcja. Dotychczas odbyły się 2 ogólnopolskie turnieje krasomówcze. Na obu reprezentantka KUL kol. J. Strawińska zdobyła pierwsze miejsce. W ciągu dotychczasowej działalności wydało Koło 8 skryptów prawniczych. Oprócz tego zostały wygłoszone 3 referaty na tematy prawne. Koło liczy obecnie 200 członków.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona