Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

grudzień 2007


W dniach 29 listopada-3 grudnia 2007r. ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wziął udział w międzynarodowej konferencji nt: "Eglise lokale, société et Etat Russem: territoire cononique et pluralisme religieux", zorganizowanej przez Instytut Katolicki w Paryżu i Patriarchat Moskiewski, Uniwersytet MGIMO, podczas której wygłosił referat nt: "Le principe d'égalité des églises dans des pays europeenes".

W dniu 3 grudnia 2007r. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wygłosił referat nt: "Czy Kościół żyje prawem rzymskim?" podczas spotkania romanistów organizowanego przez Komisję Praw Antycznych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN oraz Katedrę Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniach 3-4 grudnia 2007r. ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wziął udział w XXV Dniach Praw Człowieka "Religia a prawa człowieka" odbywających się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, podczas których wygłosił referat nt: "Wolność religijna w aspekcie wspólnotowym i instytucjonalnym".

W dniu 12 grudnia 2007r. ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt: "Relacje Kościół-Państwo na podstawie publikacji zawartych w czasopiśmie „Prawo Kanoniczne", podczas konferencji naukowej z okazji 50-lecia kwartalnika PRAWO KANONICZNE 1958-2007, zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2008, godz. 13:22 - Marcin Szewczak