Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

grudzień 2010

 

 

1 grudnia 2010 r. – w Sądzie Najwyższym w Warszawie odbyło się spotkanie Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego, podczas którego referat pt. Unijne i krajowe prawo karne po Traktacie z Lizbony, wygłosiła dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

2 grudnia 2010 r. – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski podczas zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie spotkania naukowego w Pałacu Czartoryskich w Lublinie wygłosił referat pt. Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sytuacji zagrożenia ze strony reżimu komunistycznego.

 

10 - 11 grudnia 2010 r. – w siedzibie Instytutu Europy Środkowo - Wschodniej w Lublinie oraz Collegium Iuridicum KUL odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Pacta et constitutiones hetmana Filipa Orlika. Historia, tradycja i współczesność, zorganizowana przez: Centrum UCRAINICUUM KUL, Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy (Kijów), Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Instytut Europy Środkowo - Wschodniej, Instytut Polski Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki (Łuck), Katedrę Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Fundację „Otwarty Dialog”, Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”, oraz Gazetę Polaków na Ukrainie „Kurier Galicyjski”. Patronat honorowy konferencji objął Ambasador Ukrainy w Warszawie prof. Markijan Malski. Podczas otwarcia konferencji odczytano list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Organizatorów i Gości Konferencji. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i zgromadziła historyków, prawników, ekonomistów i politologów z Polski i Ukrainy. Konferencja została podzielona na bloki tematyczne dotyczące kolejno: historii związanej z Konstytucją Filipa Orlika; współczesnego prawodawstwa ukraińskiego; prawa polskiego i ukraińskiego w aspekcie porównawczym, oraz sytuacji Kościołów w świetle prawa ukraińskiego. Wykład pt. Konstytucja hetmana Filipa Orlika na tle historii ukraińskich aktów państwowotwórczych, wygłosił dr hab. Włodzimierz Osadczy.

 

15 grudnia 2010 r. – w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim miała miejsce konferencja naukowa pt. Europejska Konwencja Praw Człowieka w rękach sędziego krajowego, zorganizowana przez Biuro Informacji Rady Europy i Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której panel dyskusyjny pt. Przestrzeganie standardów prawnych Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez sędziego krajowego, moderowała dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2011, godz. 20:20 - Sławomir Graboń