Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

grudzień 2014

 

 

 

5 grudnia 2014 r. – na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Aspekty społeczno - prawne rozwoju antycznego Rzymu, zorganizowana przez Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Sapere Aude oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Podczas konferencji referaty wygłosili: mgr Patrycja Kukulska, pt. Zasada wolności rozwiązywania małżeństw w prawie rzymskim, oraz mgr Andrzej Kukulski, pt. Ibi dos esse debet, ubi opera matrimonii sunt - posag w prawie rzymskim.

 

 

10 grudnia 2014 r. – w Stalowej Woli odbyła się III międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Ojcostwo rodzaje i formy, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL przy współpracy z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym „Nowoczesne kształcenie” Studentów KUL w Stalowej Woli, Fundacja Campus. Podczas konferencji referaty wygłosili: mgr Patrycja Kukulska, pt. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki - analiza przepisów KRO, oraz mgr Andrzej Kukulski, pt. Badania genetyczne jako dowód w sprawie o ustalenie ojcostwa.

 

 

12 grudnia 2014 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, podczas której referaty wygłosili: dr hab. Małgorzata Wąsek - Wiaderek, pt. Zmiany reguł obecności oskarżonego na rozprawie, dr Grzegorz Skrobotowicz, pt. Mediacja w sprawach karnych w Polsce po 1 lipca 2015 r., dr Damian Gil, pt. Kontradyktoryjność po przemodelowaniu kodeksowych postępowań szczególnych. W trakcie konferencji miał miejsce panel studencko - doktorancki. Patronat nad konferencją objęli: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński oraz Radio Centrum.

 

 

19 grudnia 2014 r. - na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela, zorganizowana przez Naukowe Koło Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas której referat, pt. Termin załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym, wygłosił mgr Andrzej Kukulski.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2015, godz. 05:57 - Sławomir Graboń