DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

grudzień  2017 r.

 

 

 

1-2 grudnia 2017 r. – w Czerniowicach (Ukraina), w trakcie zagranicznej konferencji naukowej poświęconej nauczaniu klinicznemu na Ukrainie, zorganizowanej przez Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkovycza, dr Aneta Biały wygłosiła referat pt. Section of mediation and negotiation as a new dimension of clinical legal eduaction.

 

7 grudnia 2017 r. – podczas odbywającej się w Lublinie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – XXXV Dni Praw Człowieka pt. Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150- lecie urodzin Leona Petrażyckiego, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, referaty wygłosiła prof. dr hab. Jadwiga Potrzeszcz pt. Psychologiczna teoria prawa w działalności naukowej i społecznej Michała Orzęckiego.

 

7 grudnia 2017 r. – dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL w Lublinie trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów 700 lecia miasta Lublina pt. Lublin ośrodkiem władzy, administracji i wymiaru sprawiedliwości, wygłosił referat pt. Znaczenie Trybunału Koronnego dla rozwoju Lublina w XVIII wieku.

 

13 grudnia 2017 r. - ks. dr hab. dr hc Leszek Adamowicz w Rzymie (Włochy) wygłosił referat pt. Il nuovo processo di nullità del matrimonio. I dubbi e le difficoltà nella prassi dei tribunali in Polonia, w trakcie konferencji pt. Quaestiones quaedam: A due anni dall'entrata in vigore del Motu Proprio Mitis & Misericors Iesus.

 

18 grudnia 2017 r. – w Szczytnie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w obliczu fundamentalizmu religijnego, referaty wygłosili m.in. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL pt. Gwałtowna radykalizacja postaw jako problem prawa karnego, dr Damian Szeleszczuk pt. Sekty jako organizacje o charakterze fundamentalistycznym - perspektywa prawnokarna, dr Sławomir Hypś pt. Granice wolności religijnej w prawie polskim oraz dr Zuzanna Gądzik pt. Prawnokarna samobójstwa popełnianych z powodów religijnych.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 08:44 - Adam Jankowski