DIARIUSZ WYDARZEŃ
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń – marzec 2004

12-16 stycznia 2004 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referaty nt. Protection of National Minorities and Multilevel Constitutionalism oraz Paradigms of Constitutionalism and Theory of Constitution podczas VI Światowej Konferencji MiędzynarodowegoStowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego w Chile.

19 stycznia 2004 r.SAMORZĄD STUDENTÓW WPPKiA zorganizował konferencję naukową pt. „System stanowienia prawa w Polsce”.

28 stycznia 2004 r. – dr MAŁGORZATA WĄSEK-WIADEREKwygłosiła referat nt. Prawo do rzetelnego procesu na gruncie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka  podczas konferencji zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Międzyszenie k/o Warszawy.

5-6 lutego 2004 r.  – dr MARZENA DYJAKOWSKA, dr LESZEK ĆWIKŁA, mgr KATARZYNA MIASKOWSKA, mgr RANATA PAL, mgr KATARZYNA DĘBIŃSKA, mgr MAGDALENA OSTAPCZUK, mgr AGNIESZKA JANCZAK,mgr MACIEJ JOŃCA, mgr RAFAŁ OSTROWSKI, mgr MICHAŁ DOMAGAŁA oraz mgr FILIP CIEPŁY wzięli udział w X Naukowo-Praktycznej Konferencji Regionalnej pt. „Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie”, zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie.

7-13 lutego 2004 r. – ks. prof. dr hab. HENRYK MISZTAL udzielał konsultacji w Kurii Biskupiej w Nowym Yorku, w związku z rozpoczęciem postępowania kanonizacyjnego jednego z biskupów chińskiego Kościoła podziemnego.

19-21 lutego 2004 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referat nt. Partie polityczne a ograniczenie ich działania podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Radę Europy i Turecki Trybunał Konstytucyjny w Ankarze (Turcja).

21 lutego 2004 r. – prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wygłosiła referat nt. Gli aspetti giuridici nella elaborazione delle leggi nella società pluralistica per il diritto alla vita podczas X Generalnego Zgromadzenia Papieskiej Akademii Życia „La Dignità della Procreazione Umana e le Tecnologie Riproduttive: Aspetti Antropologici ed Etici”, które odbyło się w Nowej Auli Synodalnej w Watykanie.

24 lutego 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił referat nt. Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce komunalnej podczas seminarium zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Wyrzysku.

27-29 lutego 2004 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastrowygłosił referat nt. The Principle of Peaceful Coexistence and the Rise of Multilevel Constitutionalism podczas seminarium naukowego zorganizowanego przez International Center For Studies On Peace w Luksemburgu.

1 marca 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił referat nt. Finansowanie inwestycji komunalnych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej podczas seminarium zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Krzykosach.

3 marca 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił referat nt. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności Unii Europejskiej podczas seminarium zorganizowanego przez Urząd Miejski w Kaliszu.

4-5 marca 2004 r. – prof. JÖRN ECKERT, prodziekan Wydziału Prawa w Universität Kiel (Niemcy) wygłosił referaty nt. Das neue deutche Schuldrecht oraz Das neue deutche Kaufrecht. Prof. JÜRGEN BRAND, kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa w Bergische Universität Wuppertal (Niemcy) wygłosił referaty nt. Rechtsschutz im enstehenden Kapitalismuss: die Herausbildung der europäischen Arbeitsgerichtsbarkeit oraz Die Umweltrecht als europäischen Disciplin.

5 marca 2004 r. – dr WOJCIECH STASZEWSKI oraz mgr ANNA HAŁADYJ wzięli udział w  konferencji „Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu. Dr  W. Staszewski wygłosił referat nt. Ramy prawne współpracy transgranicznej Polski z państwami sąsiednimi, natomiast mgr A. Haładyj nt. Polsko-niemiecka współpraca w ochronie środowiska na przykładzie Fundacji Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

24 marca 2004 r. – mgr MACIEJ JOŃCA wygłosił referat nt. Poena cullei. Kara czy rytuał podczas konferencji „Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach”, zorganizowanej przez Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Warszawie.

25 marca 2004 r. – dr JACEK WIDŁO wygłosił referat nt. Małżeństwo jako kontrakt podczas konferencji „Po raz pierwszy normalnie o rodzinie”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych.

26-27 marca 2004 r. – prof. dr hab. Pasquale Policastrowygłosił referat nt. Expectations for the Project of European Constitution in the Case of Founding Member of the Communities and a New Member: A Confrontation Between Italy and Poland podczas konferencji „Nordic and Other European Constitutional Traditions”, zorganizowanej przez Uniwersytet Örebro (Szwecja).

28 marca 2004 r. – ks. dr SŁAWOMIR FUNDOWICZ wygłosił referat nt. Chrześcijaństwo – Polska – Europa podczas konferencji „Zjednoczona Europa w nauce Jana Pawła II i dokumentach Kościoła”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Prawnych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.


(opr. Filip Ciepły)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:28 - Filip Ciepły