DIARIUSZ WYDARZEŃ NAUKOWYCH NA WYDZIALE


DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
 marzec - kwiecień 2005

10 marca 2005 r. – prof. dr hab. Alicja Grześkowiak otrzymała nominację na członka Zarządu Papieskiej Akademii Życia w Rzymie.

16 marca 2005 r. – dr Marta Greszata wygłosiła referat nt. Kanoniczne formy ochrony małżeństwa podczas Dni Patronalnych Instytutu Nauk o Rodzinie KUL.

31 marca 2005 r. – ks. dr Ambroży Skorupa wygłosił referat nt. Indywidualne formy życia konsekrowanego w obowiązującym prawie Kościoła podczas seminarium naukowego zorganizowanego przez Komisję Episkopatu Polski do spraw Życia Konsekrowanego w Sandomierzu.

4 kwietnia 2005 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wygłosił wykład nt. Współczesne wartości prawa rzymskiego dla sędziów i aplikantów sądowych okręgu tarnobrzeskiego. Wykład został wygłoszony na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

5 kwietnia 2005 r. – dr Katarzyna Jasiukieicz wygłosiła referat nt. Research & Development w świetle prawa własności przemysłowej podczas konferencji „Research & Development – podejście biznesowe”, zorganizowanej przez Institute for International Research w Warszawie.

14 kwietnia 2005 r. – mgr Marcin Szewczak wygłosił referat nt. Rola samorządu terytorialnego w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego podczas konferencji naukowej „Polityka informacyjna i media a zarządzanie w samorządzie terytorialnym”, zorganizowanej przez Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej oraz Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w Lublinie.

17-18 kwietnia 2005 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński i dr Leszek Ćwikła przebywali w Tarnopolu (Ukraina). Celem pobytu było nawiązanie współpracy z Instytutem Prawa Tarnopolskiej Akademii Gospodarki Narodowej.

20 kwietnia 2005 r.Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego i Koło Naukowe Kanonistów zorganizowały sesję naukową „Recepcja Vaticanum II  w Prawie Kanonicznym”. Wykłady wygłosili m.in.: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski nt. Recepcja Vaticanum II w prawie Konkordatowym, ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz nt. Recepcja nauki soborowej w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego, ks. lic. Jacek Jaśkowski nt. Obowiązki proboszcza dotyczące Eucharystii w KPK z 1983 roku.

24 kwietnia 2005 r. – ks. dr hab. Leszek Adamowicz wygłosił odczyt nt. Profilo giuridico della Chiesa grecocattolica ucraina in Polonia podczas sesji naukowej „Nuove terre e nuove Chiese. La comunita di fedeli orientali in diaspora. Convegno di studio”, Wenecja (Włochy).

29 kwietnia 2005 r. – dr Małgorzata Kuć przedstawiła udział Katedry Kryminologii i Psychologii Kryminalnej WZNPiE KUL w realizacji projektu „Nowa droga dla byłych więźniów”, podczas konferencji  naukowej „Teoria i praktyka penitencjarna”, zorganizowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej i Ministerstwo Sprawiedliwości w Popowie.


(opr. Filip Ciepły)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:24 - Filip Ciepły