Prof. Jerzy Gocko SDB


Inne publikacje

  1. Praca magisterska: Liberalna gospodarka rynkowa w świetle katolickiej nauki społecznej. Lublin 1993 (mps - ss. 204).
  2. Rozprawa doktorska: Życie gospodarczo-społeczne w wybranych posoborowych publikacjach teologicznomoralnych. Lublin 1996 (mps - ss. 416).



Książki

Rozprawy i artykuły naukowe

Hasła encyklopedyczne i słownikowe

Sprawozdania


Bibliografia - całość (chronologicznie)
Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2006, godz. 09:47 - Michał Szych