W dniach 14-22 października 2018 roku 

odbył się II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi»

pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”

(Częstochowa - Warszawa - Rzeszów - Lublin - Warszawa - Łódź - Warszawa - Częstochowa - Kraków)

 

 

→ PROGRAM II MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU RUCHU 

«EUROPA CHRISTI»

→ Konferencja prasowa zapowiadająca II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi»

 

 

→ materiały kongresowe  

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz 

 

Fundacja „Myśląc Ojczyzna”

 

w dniu 17 października 2018 roku

zorganizowały w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Sesję IV Kongresu pt. „Prawo a wartości w Europie”

pod patronatem honorowym 

Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

 

→ PROGRAM SESJI LUBELSKIEJ (PLAKAT) 

 

 

        Patronat medialny


 

 

***

RELACJE

 

  transmisja Sesji IV Kongresu,

która odbyła się w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

 

Relacja w TVP3 Lublin

Relacja na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Relacja na stronie Konferencji Episkopatu Polski

Relacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela - Europa Christi: Prawo a wartości w Europie

Relacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela - IV Sesja Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi”

Relacja na stronie portalu Opoka

→ Informacja na stronie Archidiecezji Lubelskiej

 

 

***

GALERIA ZDJĘĆ

 

zdjęcia na stronie Konferencji Episkopatu Polski

zdjęcia na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela_1

zdjęcia na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela_2

zdjęcia na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

zdjęcia - fot. Dominika Flis

zdjęcia na stronie Działu Komunikacji KUL

 

 

 

 

    

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2018, godz. 14:02 - Agnieszka Romanko