jubileusz Żywczyńskiego


Wśród obecnych znajdowali się m.in. członkowie Senatu KUL - prorektor prof. S. Sawicki, prof. Z. Sułowski, ks. prof. S. Kamiński, doc. A. Rodziński; pracownicy naukowi ATK - ks. prof. E. H. Wyczawski, ks. doc. dr hab. F. Stopniak, dyr. Biblioteki ATK - ks. dr C. Baran; pracownicy naukowi UMCS - prof. T. Mencel, prof. J. Dobrzański, doc. dr hab. J. Szymański, prof. dr W. Ćwik; przedstawiciele LTN - wiceprezes prof. W. Hubicki, red. gen. LTN prof. M. Wawrzyniak; przedstawiciele TN KUL; przedstawiciele Instytutu Historii PAN (oddział w Lublinie), pracownicy naukowi KUL; pracownicy Biblioteki KUL z dyr. A. Paluchowskim; uczniowie Księdza Profesora i przedstawiciele młodzieży akademickiej.
Ks. rektor M. Krąpiec, dziękując Księdzu Profesorowi za długoletnią pracę naukowo-dydaktyczną na naszej Uczelni, wręczył Jubilatowi Księgę Pamiątkową, a delegacja złożona z przedstawicieli uczniów Profesora i młodzieży akademickiej wręczyła kwiaty. Następnie przewodniczący uroczystości i jej główny organizator ks. doc. dr hab. Zygmunt Zieliński odczytał telegramy od instytucji naukowych i osób prywatnych. Telegramy przysłali: Instytut Historii PAN, Zespół Redakcyjny „Kwartalnika Historycznego", prof. K. Górski, prof. S. Kieniewicz, prof. S. Skwarczyńiska i inni.
Z kolei zabrał głos prof. dr hab. T. Mencel, który bardzo wyczerpująco przedstawił życiorys i dorobek naukowy Księdza Jubilata. Szczególną uwagę zwrócił mówca na takie prace Księdza Profesora, jak: Geneza i następstwa encykliki "Cum primum" z 9 VI 1832 r. (Warszawa 1935), Kościół i Rewolucja Francuska (Warszawa 1951), Historia powszechna 1789-1870 (Warszawa 1964), Włochy nowożytne 1796-1945 (Warszawa 1971), Studia nad modernizmem katolickim (opublikowane w czasopiśmie „Zycie i Myśl" 1971 nr 11-12).
W imieniu Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział w Lublinie) przemawiał dr A. Witusik. Doc. dr hab. R. Bender podzielił się wspomnieniami ze swych pierwszych spotkań z Księdzem Profesorem i podziękował za długoletnią pracę w TN KUL. Ks. doc. dr hab. F. Stopniak w imieniu uczniów Profesora, z których kilkunastu przybyło z najbardziej odległych stron Polski, podziękował za trudy wychowania i nauczania.
W swoim przemówieniu ks. prof. dr Mieczysław Żywczyński wspominając o pracy w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, o pracy na KUL-u i o okolicznościach powstania niektórych swoich prac, wiele ciepłych i serdecznych słów poświęcił postaciom swoich profesorów i mistrzów, m.in. prof. M. Handelsmana i prof. E. Troeltscha.
Uroczystość zakończono tradycyjną lampką wina, podczas której zebrani osobiście składali Dostojnemu Jubilatowi gratulacje i serdeczne życzenia.
(Biuletyn informacyjny KUL, nr 1 1977, s. 79-80.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona