Bezpieczeństwo narodowe 1 rok I stopnia

Dzieje Wojska Polskiego
Geopolityka bezpieczeństwa
Historia filozofii
Komunikowanie społeczne i polityczne
Logika
Myśl narodowa i polityczna w Polsce
Najnowsza historia polityczna Polski
Nauka o państwie, prawie i polityce
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy administracji
Podstawy psychologii
Podstawy samoobrony
Podstawy socjologii
Podstawy strzelectwa sportowego
Podstawy teorii bezpieczeństwa
Polityka i strategia bezpieczeństwa
Przedsiębiorczość
Środowisko bezpieczeństwa RP
Współczesne systemy polityczne

 

Bezpieczeństwo narodowe 2 rok I stopnia

Bezpieczeństwo imprez masowych wykład

Bezpieczeństwo imprez masowych ćwiczenia
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Bezpieczeństwo w rejonie Morza Śródziemnego
Doktryny militarne
Ekonomia
Historia stosunków międzynarodowych
Konflikty zbrojne
Logistyka sytuacji kryzysowych
Media w systemie bezpieczeństwa
Metody badań społecznych
Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
Międzynarodowe stosunki polityczne
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Misje zagraniczne
Negocjacje
Ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona granic
Ochrona ludności
Ochrona osób, mienia i infrastruktury
Organizacja centrum kryzysowego
Polityka bezpieczeństwa NATO
Polityka bezpieczeństwa UEPrawo i sądownictwo wojskowe
Prawo karne
Procesy migracyjne
Przestępczość zorganizowana wykład

Przestępczość zorganizowana ćwiczenia
Przywództwo
Resocjalizacja
Rozpoznawanie zagrożeń
Służby specjalne
Służby, instytucje, straże
System bezpieczeństwa RP
Systemy ratownictwa (konwersatorium0
Terroryzm międzynarodowy
Uprawnienia służb mundurowych
Współpraca transgraniczna
Wykluczenie społeczne
Zagrożenia w czasie wojny
Zarządzanie ruchem granicznym
Zróżnicowanie kulturowe

 

Bezpieczeństwo narodowe 3 rok I stopnia

Bezpieczeństwo Europy Wschodniej
Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa
Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie
Bezpieczeństwo w modelach samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo w rejonie Azji i Pacyfiku
Demografia
Doktryny militarne
Etyka
Etyka w służbach mundurowych
Klęski żywiołowe
Kryminologia
Międzynarodowy handel bronią
Ochrona danych osobowych
Patologie społeczne
Podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego
Pomoc humanitarna
Populism in Europe

Praktyki
Prawa człowieka
Prawo i sądownictwo wojskowe
Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu
Procesy migracyjne
Resocjalizacja

Seminarium dyplomowe 1
Seminarium dyplomowe 2
Seminarium dyplomowe 3
Seminarium dyplomowe 4
Seminarium dyplomowe 5
Seminarium dyplomowe 6
Seminarium dyplomowe 7
Systemy penitencjarne w Polsce i Europie
Współczesne piractwo morskie
Współpraca transgraniczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych
Zróżnicowania kulturowe

 

Bezpieczeństwo narodowe 1 rok II stopnia

Administracja samorządowa w systemie i polityce bezpieczeństwa państwa
Bezpieczeństwo energetyczne RP
Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)
Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)
Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)
Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)
Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)
Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych
Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)
Biblia – istota i rola w kulturze
Geopolityka
Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)
Logistyka bezpieczeństwa

Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium) 
Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)
Międzynarodowe operacje pokojowe w polskiej polityce bezpieczeństwa
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Ochrona infrastruktury krytycznej
Organy administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego
Polityka bezpieczeństwa RP

Polityka bezpieczeństwa USA 

Polityka zagraniczna USA 

Polityka w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego
Prawo humanitarne
Procesy dezintegracyjne w Europie
Religie współczesnego świata
Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)
Strzelectwo i sporty walki
System dowodzenia
Systemy łączności i geoinformacja
Unia Europejska a bezpieczeństwo euroatlantyckie
Zagrożenia asymetryczne

 

Bezpieczeństwo narodowe 2 rok II stopnia

Analiza danych empirycznych z zastosowaniem pakietu SPSS
Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)
Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)
Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)
Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim
Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)
Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja dla bezpieczeństwa
Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)
Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kształtowanie polityki migracyjnej RP
Międzynarodowe stosunki kulturalne

Obrona przed bronią masowego rażenia (konwersatorium) 

Operacyjne dzialania wywiadowcze (konwersatorium)  

Podstawy dyplomacji (konwersatorium) Podstawy wiedzy przedlekarskiej
Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

Praktyki
Regionalne instytucje bezpieczeństwa
Samorządowy system bezpieczeństwa (seminarium)
Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)
System bezpieczeństwa ONZ
The European Union as a global actor
Wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie ryzykiem

 

Stosunki międzynarodowe 1 rok I stopnia

Geografia polityczna i demografia
Historia filozofii
Historia stosunków międzynarodowych
Integracja europejska
Komunikowanie społeczne
Logika
Najnowsza historia Polski
Nauka o państwie, prawie i polityce

Podstawy dyplomacji 

Podstawy prawa i administracji
Podstawy socjologii
Przedsiębiorczość
Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej
Współczesne systemy polityczne
Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych

 

Stosunki międzynarodowe 2 rok I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne UE i USA
Bliski Wschód w polityce międzynarodowej
BRICS: wschodzące potęgi
Cywilizacja europejska
Ekonomia
Komunikowanie międzykulturowe
Media w systemie międzynarodowym
Metody badań społecznych
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki polityczne
Organizacje międzynarodowe
Państwa i narody w Europie
Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii
Polityka zagraniczna USA 
Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Prawo międzynarodowe publiczne
Problemy rozwoju Chin i Indii
Religie współczesnego świata
Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku
Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku

 

Stosunki międzynarodowe 3 rok I stopnia

Bezpieczeństwo Europy Wschodniej
Etyka
Etyka zawodowa
Europa Środkowa w polityce międzynarodowej
Jednostka w stosunkach międzynarodowych
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Misyjna działalność kościoła katolickiego
Negocjacje międzynarodowe
Nowe kierunki stosunków transatlantyckich: Ameryka Łacińska, Afryka
Polityka zagraniczna Polski

Praktyki
Seminarium dyplomowe 1
Seminarium dyplomowe 2
Służby specjalne
Stosunki gospodarcze UE-USA wykład

Stosunki gospodarcze UE-USA ćwiczenia
Terroryzm międzynarodowy
Zagrożenia militarne i pozamilitarne
Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Autor: Wińczysław Jastrzębski
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020, godz. 09:05 - Grzegorz Tutak