Koło Historii Sztuki

Pierwszym prezesem w historii Koła została mgr Maria Gonczarow. W początku roku akademickiego 1947/48 miało miejsce zatwierdzenie statutu organizacji i wybranie nowego zarządu. Do zadań Koła od pierwszych miesięcy jego działalności należała organizacja kursów muzealnictwa, objazdów naukowych, wystaw malarskich (już w początkowym okresie udało się otworzyć wystawę akwarel Nikifora) oraz wakacyjnych obozów naukowo – badawczych.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1973), n. 1, s.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona