Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
oraz
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zorganizowali

Konferencję Naukową
"Posłannictwo Kościoła względem Narodu"
połączoną z wręczeniem Nagrody
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia

 
która odbyła się 14 kwietnia 2021 r.
(Święto Chrztu Polski)

 

Szczegółowe informacje na stronie Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (zob. więcej).

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021, godz. 13:32 - Magdalena Sawa