Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
oraz
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zorganizowali

Konferencję Naukową
„Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae”

pod honorowym patronatem
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz
Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

Lublin, KUL, Aula c-1031, 15 czerwca 2021 r. 

Program

Relacja z konferencji

 

 

 

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2021, godz. 23:32 - Agnieszka Romanko