recenzja_-_ks._dr_hab._marek_saj_prof._uksw

 

recenzja_-_ks._prof._dr_hab._ryszard_sztychmiler

 

streszczenie_-_j._angielski

 

streszczenie_-_j._polski

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

19 czerwca 2020 roku o godz. 16.30

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo kanoniczne

ks. mgr lic. Wojciecha Lecha

na temat:

Władza szafarza sakramentu pokuty w zakresie odpuszczania grzechów i zwalniania z kar w prawie Kościoła łacińskiego

 

Promotor:      dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

Recenzenci:    ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM)

                       o. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/ks-mgr-lic-wojciech-lech,art_90500.html.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece GłównejKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020, godz. 13:37 - Adam Jankowski