Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

10 grudnia 2019 roku o godz. 12.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgra lic. Pawła Rogalskiego

na temat:Status prawny zakonników wyniesionych do biskupstwa w Kościele łacińskim

 

 

 

Promotor: ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

Recenzenci: dr hab. Bożena Szewczul, prof. UKSW

o. dr hab. Piotr Skoniczny, prof. UPJPII

ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

16 grudnia 2019 roku o godz. 13.30

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgr Iryny Kozak-Balaniuk

na temat:

Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Studium prawnomiędzynarodowe

 

 

 

Promotor: dr hab. Wojciech Staszewski

Promotor pomocniczy: dr Anna Szarek-Zwijacz

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS)

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz (USz)

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

16 grudnia 2019 roku o godz. 11.30

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgra Damiana Margiela

na temat:Model szkolenia i przeprowadzania egzaminów w procesie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce. Studium prawne

 

 

 

Promotor: ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski (Akademia Sztuki Wojennej)

dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:17 grudnia 2019 roku o godz. 12.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgra Marcina Migdała

na temat:

Klasyczna i najnowsza argumentacja w sporze o karę śmierci.

Studium prawnoporównawcze

 

 

Promotor: ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Majewski (UKSW)

prof. dr hab. Maria Szewczyk (GWSH Katowice)

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2019, godz. 15:36 - Adam Jankowski