Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podaje do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...


 

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

19 października 2021 roku o godz. 09.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo kanoniczne

ks. mgr lic. Marián Čačik

na temat:

Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na relacje między

Kościołem i państwem w Republice Czeskiej

 

Promotor: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Promotor pomocniczy: dr Václav Valeš (Západočeská univerzita v Plzni)

Recenzenci: ks. prof. Ignac Hrdina (Uniwersytet Karola w Pradze)

ks. dr hab. Stanislav Přibyl (Uniw. Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach)

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/ks-mgr-lic-marian-cacik,art_96247.html.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 18 października 2021 r. do godz. 10.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl

 

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

19 października 2021 roku o godz. 13.30

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo kanoniczne

mgr lic. Artem Nakonechnyy

na temat:

Uzależnienie od alkoholu
jako przyczyna niezdolności do małżeństwa
w orzecznictwie Sądu Metropolitalnego we Lwowie

 

Promotor: ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UŁ)

ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM)

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/mgr-lic-artem-nakonechnyy,art_96248.html.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 18 października 2021 r. do godz. 10.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl

 


Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

19 października 2021 roku o godz. 12.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo kanoniczne

ks. mgr lic. Radko Šaškovič

na temat:

Problemy z płodnością a ważność małżeństwa
z uwzględnieniem wyroków Sądu Metropolitalnego
w Bratysławie w latach 2008-2018

 

Promotor: ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Recenzenci: ks. dr hab. Jozef Marčin

ks. doc. dr hab. Martin Uhal'

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/ks-mgr-lic-radko-saskovic,art_96249.html.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 18 października, prof.Metropolitalnego 2021 r. do godz. 10.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

19 października 2021 roku o godz. 10.30

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo kanoniczne

ks. mgr lic. Ján Sitár

na temat:

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości jako przyczyny niezdolności do małżeństwa, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów metropolii bratysławskiej w latach 2008-2015

 

Promotor: ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Recenzenci: ks. dr hab. Jozef Marčin

ks. doc. dr hab. Martin Uhal'

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/ks-mgr-lic-jan-sitar,art_96250.html.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 18 października 2021 r. do godz. 10.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl

 


 

 

 

 

 

 

dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Kierownik Studiów Doktoranckich

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2021, godz. 10:55 - Adam Jankowski