Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

18 czerwca 2019 roku o godz. 10.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgra Piotra Kawki

na temat:Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

Recenzenci: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ

dr hab. Pawel Turczyński, prof. UWr

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

18 czerwca 2019 roku o godz. 14.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejks. mgra lic. Miloša Kohutka

na temat:Ponowne włączenie prezbitera do stanu duchownego. Studium historyczno-prawne

 

 

 

Promotor: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Promotor pomocniczy:dr Agnieszka Romanko

Recenzenci: ks. dr hab. Robert Kantor, prof. UPJPII

ks. dr hab. Jozef Marcin (Słowacja)

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

24 czerwca 2019 roku o godz. 14.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejks. mgra lic. Piotra Dziuka

na temat:Kryteria i normy dotyczące zdrowia ograniczające przyjęcie święceń

 

 

 

Promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW)

ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM)

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

19 czerwca 2019 roku o godz. 12.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejks. mgra lic. Marcina Bałdygi

na temat:Walor dokumentów świeckich w prawie kanonicznym i dokumentów kościelnych w polskim porządku prawnym

 

 

Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz (KUL)

Recenzenci: ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM

ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław)

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

24 czerwca 2019 roku o godz. 16.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejks. mgra lic. Łukasza Pawluka

na temat:Vetitum w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa

 

 

 

Promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM)

ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII)

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2019, godz. 14:48 - Adam Jankowski