x.t_zaspa_594

ur. 23 kwietnia 1946 r. w Radziechowicach

Wykształcenie:

1965 - matura w LO im Gen. Świerczewskiego w Częstochowie;
1965 – 1971 - Studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym diec. częstochowskiej w Krakowie;
1977 - magisterium KUL JPII;
1981 – 1984 - Studia uzupełniające w Waszyngtonie, Genewie i Mediolanie;
1983 - doktorat w zakresie teologii pastoralnej (KUL JP II);
1987 - habilitacja w zakresie teologii pastoralnej – edukacja medialna (KUL JP II);
1995 - profesor nadzwyczajny;
2001 - profesor zwyczajny.

  

Praca:

1971 – 1974 -wikariusz w parafii Ducha Świętego w Wieruszowie;
1976 – 1992 -kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą, KUL;
1975 – 1977 - duszpasterz akademicki w Domu Akademickim KUL przy ul. Sławińskiego 8 (dziś ul. Niecała);
1990 – 1991 - docent w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, KUL;
1991 - Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, KUL;
1993 – 1995 Założyciel i pierwszy dyrektor Katolickiego Radia Lublin, Założyciel i pierwszy redaktor lubelskiej edycji tygodnika „Niedziela”;
1994 – 2002 - Prezes Zarządu Lubelskiej Szkoły Biznesu, Spółki z o.o. Fundacji Rozwoju KUL;
1998 - 2001 - Podyplomowe Studium Dziennikarskie w Uniwersytecie Trnawskim (Słowacja);
1999 - Założyciel i pierwszy rektor Lubelskiej Szkoły Biznesu – Szkoły Wyższej (obecnie: Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły), Wykładowca na Wydziale Teologicznym w Spišskiej Kapitule, Wykładowca w Uniwersytecie Tranwskim, Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku, Uniwersytecie w Prešovie (Słowacja)
2008 - 2014 - Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku (Słowacja)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2015, godz. 10:31 - Ewa Zięba