Magisteria (promotor )

1.      ks. Jozef Brodnanský, Obecność ideologii New Age w filmach wprowadzonych na Słowacji po upadku komunizmu, Lublin 1997,

2.      ks. Wendelin Plewa, Działalność wydawnicza stowarzyszenia św. Wojciecha w latach 1945 – 1995, Lublin 1997,

3.      ks. Daniel Dian, Tematyka pastoralna na łamach miesięcznika „Duchowny Pastier” w latach 1971 – 1989, Lublin 1997,

4.      Ks. Igor Jendrzak, Kościół wobec wpływu New Age, Lublin 1997,

5.      Ks. Peter Olekšak, Współczesne formy przekazu wiary w programach telewizyjnych na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 1997,

6.      Ks. Martin Uhál, Duszpasterstwo wśród przestępców katolickich na Słowacji od odzyskaniu niepodległości, Lublin 1997,

7.      ks. Rudolf Pitonák, Współczesne formy przekazu wiary w czasopismach dziecięcych i młodzieżowych na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 1997,

8.      Marcin Mach, Wychowanie do odpowiedzialności za Kościół według miesięcznika „W drodze”, Lublin 1998,

9.      Ryszard Franciszek Ustasz, Świadectwo życia Matki Róży Czackiej formą przekazu wiary ludziom niewiernym, Lublin 1998,

10.   Katarzyna Mackiewicz, Punkt i poszukiwanie wiary na podstawie „Dziennika” Witolda Gombrowicza, Lublin 1998,

11.   Dorota Gołębiowska, Wpływ chrześcijaństwa na polska myśl polityczną XX w. na przykładzie miesięcznika „Horyzonty” (1956 0 1964), Lublin 1998,

12.   Katarzyna Prucnal, Tematyka nowej ewangelizacji załamach „Rycerza Niepokalanej”, Lublin 1999,

13.   Iwona Samulak, Dziennikarski obraz obchodów milenijnych w Polsce na podstawie Tygodnika Powszechnego i Słowa Powszechnego w latach 1956 – 1966, Lublin 2000,

14.   Małgorzata Siodłowska, Media w moralno – religijnej służbie człowiekowi, Lublin 2000.

15.   Peter Kalanin, Problematyka Eutanázie v mediách na Slovensku w rokach 1990 – 2000, ss. 176.

16.   Maria Gallikova, Náuka Druhého Vatikánskeho Koncilu o utrpeni a obraz utrpenia v massmédiách, Lublin 2000, ss.131.

17.   Silvia Horňakova, Vplyv másiliá w massmédiách na deti, Lublin 2000, ss. 93.

18.   Ks. Marek Pribula, Problematyka religijno – społeczna na łamach pisma Slovo od 1969 roku, Lublin 2000, s. 141.

19.   Ks. Slavko Ganaj, Media jako pomoc w realizacji prorockiej misji człowieka na przykładzie działalności Biskupa Fultona Sheen’a, Lublin 2000, s. 204.

20.   S. Alžbeta Lukašova, Słowackie pielgrzymki chorych do Lourdes od roku 1990, Lublin 2000, s. 154.

21.   Ks. L’ubomir Petrik, Działalnośc publicystyczna duchowieństwa greko – katolickiego na Słowacji w latach 1968 – 2999, Lublin 2000, s. 197.

22.   Zofia Rębilas, Ikonostasy wybranych przykładów cerkwi Północno – Wschodniej Słowacji formą przekazu wiary, Lublin 2000, s. 97.

23.   Wergiliusz Gołąbek, Kulturotwórcza rola Filharmonii Rzeszowskiej w latach 1955 – 2000, Lublin 2001, s. 87.

24.   Krzysztof Kunert, Specyfika języka religijnego w katolickim radiu (rys. teoretyczny), Lublin 2001, s. 106.

25.   Anna Koszela, Kobieta w nauczaniu Jana Pawła II a kobieta w reklamie, Lublin 2001, ss. 84.

26.   Tomasz Kornecki, Tematyka młodzieżowa w programach telewizyjnych „Fronda”, Lublin 2001, ss. 74.

27.   Marcin Kalenkiewicz, Mass media w służbie rodziny na podstawie wybranych posoborowych dokumentów Magisteriów Kościoła, Lublin 2001, ss. 89.

28.   ks. Juraj Drobny, Programy religijne w telewizji słowackiej po roku 1990, Lublin 2001 (lic.).

29.   Martin Vavrak, Działalność teologów w mediach na Słowacji w latach 1990 – 2000, Lublin 2001 (lic.).

30.   Renata Sedmákova, Manipulacja w telewizji, Lublin 2001 (lic.)

31.   Ivan Kiko, Ewangelizacja w Bazylice św. Emerama w Nitrze w latach 1990 – 2000, Lublin 2001, (lic.).

32.   ks. Peter Kičin, Ruch charyzmatyczny na Słowacji po II Soborze Watykańskim, Lublin 2001 (lic.).

33.   Maria Klobušicka, Zadania i perspektywy Kościoła w budowaniu Europy trzeciego tysiąclecia na podstawie nauczania Jana Pawła II, Lublin 2001 (lic.).

34.   Jan Bodnar, Reklama źródłem postaw konsumpcyjnych, Lublin 2001 (lic.).

35.   Ondrej Krajńák, Telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży na Słowacji w latach 1998 – 2000, Lublin 2001 (lic.).

36.   Ks. Augustin Slaninka, Działalność duszpasterska Rodziny Wincentyńskiej na Słowacji w XX wieku, Lublin 2001 (lic.).

37.   Ks. Vasil Kindja, Działalność Zakonu Jezuitów na Słowacji w czasie komunizmu, Lublin 2001 (lic.).

38.   Maciej Pranagal, Problematyka młodzieżowa w miesięczniku „Spojrzenie” w latach 1989 – 2000, Lublin 2002.

39.   Černa Ida, Wpływ telewizji na uczniów przygotowujących się do Bierzmowania w diecezji Nitra w latach 1990 – 2000, Lublin 2002.

40.   Ks. Eugen Fejčo, Społeczna i religijna sytuacja Romów na Słowacji w latach 1995 – 2000, Lublin 2002.

41.   Marcel Gallik. Media katolickie na Słowacji w latach 1960 – 2000 w służbie ewangelizacji, Lublin 2002.

42.   Ks. Peter Holbička, Teatr chrześcijański na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 2002.

43.   Jana Hurtajova, Ewangelizacja a wolność człowieka w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2002.

44.   S. Magdalena Krajńakowa, Wychowanie młodego telewidza we współczesnym społeczeństwie Słowacji w laach 1990 – 2000, Lublin 2002.

45.   Lucia Machačkova, Szkolnictwo katolickie na Słowacji w latach 12990 – 2000, Lublin 2002.

46.   Pavol Mazuch, Model duszpasterstwa posoborowego w parafii Divaky n/Nitrou w latach 1965 – 2000, Lublin 2002.

47.   Daniel Mikula, Działalność Konferencji Episkopatu Słowacji w latach 1993 – 2002, Lublin 2002.

48.   Viera Molčanyova, Sytuacja rodzin księży grekokatolickich w latach 1950 – 2001 na podstawie świadectw ich małżonek, Lublin 2002.

49.   Maria Paráková, Szkolnictwo katolickie na Słowacji w latach 1990 – 2000 w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2002.

50.   Ks. Martin Pitko, Wpływ telewizji i filmu na obraz małżeństwa i rodziny na Słowacji w latach 1990 – 2000, Lublin 2002.

51.   Ks. Mirosłasw Šimko, Ikona jako medium, Lublin 2002.

52.   Gerhard Weag, Małe wspólnoty pochodzenia francuskiego na Słowacji w latach 1990 – 2000 i ich wpływ na odnowę duszpasterstwa, Lublin 2002.

53.   Marcin Żminkowski, Dramat człowieka Czarnego Lądu w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego, Lublin 2003.

54.   Sylwia Wawryniuk, Problematyka rodzin wielodzietnych i naturalnych metod planowania rodziny w wybranych tytułach prasowych w latach 1989 – 2000. Studium dziennikarsko pastoralne, Lublin 2003.

55.   Alina Grumnicka, Media a przemoc wśród nieletnich w świetle literatury polsko – języcznej w latach 1989 – 2002.

56.   Julia Łacyk, Recepcja prasowa wizyty Jana Pała II na Ukrainie w dniach 23 – 27 czerwca 2001., Studium wybranych pozycji prasowych, Lublin 2003.

57.   Agnieszka Moniuszko, Problematyka teologiczno – społeczna na łamach Homo – Dei w latach 1995 – 2000, Lublin 2003.

58.   Piotr Czerniakiewicz, Manipulacja w reklamie telewizyjnej a nauczanie Kościoła na temat reklamy, Lublin 2003.

59.   Ks. Rudolf Turlik, Pokuta – Sakrament Uzdrowienia, Lublin 2003 (lic.).

60.   Ks. Vojtech David, Odnowa szkolnictwa pijarskiego na Słowacji w latach 1990 – 2000, Lublin 2003.

61.   ks. Tomasz Gondkovskỳ, Wpływ mediów na młodego człowieka w wieku 15 – 19 lat na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 2003.

62.   Martina Májtnerova, Internet – szanse i zagrożenia w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2003.

63.   Radek Mezulánik, Kościół Katolicki i środki masowego przekazu w Republice Czeskiej w latach 1989 – 2002, Lublin 2003.

64.   Dániel Mikúla, Działalność Konferencji Episkopatu Słowacji w dziedzinie mediów masowych, Lublin 2003, ss. 99 (lic.).

65.   Agnieszka Odorowska, Renesans etyki w budowaniu gospodarki na przykładzie relacji prasowych w Polsce w latach 1995 – 2000, Lublin 2003.

66.   Ewa Agata Skrobot, Problematyka etyki dziennikarskiej na łamach Tygodnika Powszechnego w latach 1989 – 2000 w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Kościoła, Lublin 2003.

67.   Łukasz Kaczmarek, Atak na Stany Zjednoczone Ameryki 11 września 2001 w wybranych tytułach prasowych w Polsce, Lublin 2004.

68.   Ks. Anton Bábjak, Ewangelizacja na Słowacji za pośrednictwem Internetu w świetle nauki Kościoła, Lublin 2004.

69.   Maryita Borova, Osobowość nauczyciela w szkole podstawowej w świetle nauki Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 2004.

70.   Józef Branko, Święta Teresa z Lisieux w nauczaniu Kościoła w XX wieku, Lublin 2004.

71.   Maria Calpašova, Wdowieństwo w świetle nauki Kościoła Katolickiego po Soborze Watykańskim II, Lublin 2004.

72.   Maria Klincova, Media a rodzina na Słowacji w latach 1990 – 200 na podstawie nauczania Kościoła i wybranych tytułów prasowych, Lublin 2004.

73.   Rozalia Gabrišova, Opieka duszpasterska nad chorymi w szpitalach w Austrii na przykładzie Szpitala Sióstr Miłosierdzia w Wiedniu, Lublin 2004.

74.   Ks. Roland Gerat, Troska Kościoła o formację księży w diecezji Spišskiej na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 2004.

75.   Jana Kolárikova, Godne przeżywanie okresu starości w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2004.

76.   Ks. Peter Majda, Formy i sposoby przekazu wiary przy pomocy mediów na Słowacji w latach 1989 – 2002, Lublin 2004.

77.   Ks. Jan Martinček, Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego ā Paulo na Słowacji wobec wyzwań mediów masowych w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2004.

78.   Ks. Emil Turiak, Problemy moralne i społeczne w grupach przestępców w wieku 10 – 18 lat na Słowacji na podstawie badań w wybranych domach poprawczych i wychowawczych, Lublin 2004.

79.   S. Helena Sedláková, Dzieło Sióstr Boskiego Zbawiciela na Słowacji według charyzmatu Matki Alfonsy Marii Eppinger, Lublin 2004.

80.   Maria Palenčarová, Wychowanie religijne w rodzinie w świetle nauki Kościoła, Lublin 2004.

81.   Ks. Peter Sekač, Komunikacja międzyludzka na podstawie wybranych tekstów biblijnych. Lublin 2004.

82.   Ks. Marian Bielik, Wpływ wspólnoty na wiarę młodego człowieka na podstawie badań ankietowych w parafii Bronislava Petrarka I, Lublin 2005, ss. 86 (lic.).

83.   Ks. Viktor Kunay, Formacja Sióstr Miłosierdzia na Węgrzech i w Rumunii dla posługi ubogich w trzecim tysiącleciu, Lublin 2005 (Lic.).

84.   Ks. Luboš Onderčin, Rodzina a media w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2005 (Lic.).

85.   Ks. Stanislav Seman, Salezjańskie duszpasterstwo młodzieży na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 2005 (Lic.).

86.   Marcin Bielecki, Ochrona widzów małoletnich w świetle wybranych dokumentów międzynarodowych oraz nauczania Kościoła, Lublin 2005.

87.   Cecylia Kasińska – Dudek, Koncepcja moralności rodzinnej na przykładzie czasopisma Bravo w roku 2002, Lublin 2005 (recenzja uznająca pracę magisterską za licencjacką).

88.   Wojciech Matuszny, Znaczenie środków społecznego przekazu w świetle orędzi papieskich na Światowe Dni Komunikacji Społecznej z lat 1967 – 2004, Lublin 2005.

89.   Zbyszko Zbigniew Stojanowski – Han, Przesłanie moralno – duchowe „Pasji” Mela Gibsona, Lublin 2005.

90.   Michał Adamczyk, Moralność i kompetencje dziennikarskie w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2005.

91.   Jarosław Tyc, Zagadnienia moralne w Serii Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, Lublin 2005.

92.   Tomasz Jaremak, Ewangelizacyjna rola mediów masowych w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2006.

93.   Monika Kozłowska, Ewangelizacyjna funkcja środków społecznej komunikacji w świetle nauczania Jana Pawła II, Kielce 2006.

94.   Jan Duda, Rola informacji w oddziaływaniu środków masowego przekazu w świetle nauczania Jana Pawła II, Kielce 2006.

95.   Radosław Stabrawa, Chrystus a New Age. Studium krytyczne, Kielce 2006.

96.   Michał Krężel, Charakterystyka New Age w świetle dokumentu Papieskiej Rady Kultury oraz Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligjnego – Jezus Chrystus dawcą wody żywej, Kielce 2006.

97.   Aleksander Zhuk, Fabuła powieściowa jako medium w przekazywaniu prawd teologicznych. Studium wybranych dzieł Dostojewskiego, Lublin 2006.

98.   Agnieszka Bronisz, Reklama w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2006.

99.   Robert Szostak, Wpływ mass mediów na życie moralne współczesnego człowieka w świetle dokumentów medialnych Kościoła, Lublin 2006.

100.  Ks. Vladimir Novak, Troska Kościoła o chorych i cierpiących w świetle dokumentów Kościoła, Lubin 2006.

101.  Władysława Zagrodniczek, Misja Kościoła w perspektywie jednoczącej się Europy na  podstawie adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, Lublin 2006.


Powrót

Magisteria (recenzent)

1.    Ewa Wiejak, Środki audiowizualne w katechezie szkoły podstawowej na podstawie szczegółowego programu nauczania z 1971 r (układ II) i literatury katechetycznej, KUL 1997,

2.      S. Danuta Nowakowska, Nauczanie ks. bpa Edwarda Materskiego w listach pasterskich w diecezji sandomiersko – radomskiej, KUL 1997,

3.      Magdalena Cybul, Współpraca katechetów z rodzicami na przykładzie wybranych podręczników dla dzieci przedszkolnych, Lublin 1997,

4.      Maria Jałosińska, Obraz katechezy w opinii młodzieży na przykładzie klas III i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Żeromskiego w Opocznie , Lublin 1997,

5.      Zofia Krzysztofik, Katecheta w opinii młodzieży klas I i II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich, Lublin 1997,

6.      Agata Witaszka, Praca z tekstem w katechezie, Lublin 1997,

7.      Joanna Kocór, Rozwój wiary osób starszych jako problem katechetyczny, Lublin 1997,

8.      Maria Mitura, Problematyka miłosierdzia chrześcijańskiego zawarta w wybranych podręcznikach katechetycznych dla dzieci, Lublin 1997.

9.      Danuta Domaradzka, Wpływ matki na kształtowanie sumienia sakramentalnego we wczesnym etapie rozwoju dziecka (0-3) na podstawie polskiej literatury teologiczno – psychologicznej po Soborze Watykańskim II, Lublin 1998,

10.   Teresa Ewa Zgierska, Stosowanie nagrody i kary jako problem katechetyczny, Lublin 1998,

11.   Beata Stawicka, Rola środków dydaktycznych na katechezie w lasach młodszych szkoły podstawowej jako problem metodyczny, Lublin 1998,

12.   Małgorzata Milczuk, Współpraca katechety z rodzicami na podstawie literatury katechetyczno – dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, Lublin 1998,

13.   Elżbieta Mech, Malarskie dzieło sztuki w katechezie według programu I z 1971 r. w kl. I – VIII, Lublin 1998,

14.   Grzegorz Osman, Prawa człowieka na podstawie Listów Episkopatu Polski w latach 1989-1996, Lublin 1998,

15.   Krystyna Rutkowska, Aktualne wzory osobowe młodzieży katechizowanej w Zespole Szkół Przemysłu Skórzanego w Radomiu, Lublin 1999,

16.   Robert Rutkowski, Nauka o małżeństwie i jej recepcja przez katechizowanych maturzystów z wybranych szkół średnich w Radomiu, Lublin 1999,

17.   Beata Figarska, Metody w katechezie w opinii katechetów Diecezji Radomskiej, Lublin 1999,

18.   Ks. Czesław Król, Religijność ludności wiejskiej na przykładzie parafii św. Jakuba w Podegrodziu, Lublin 1999,

19.   s. Jadwiga Rydzewska, Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego  Lublinie, Lublin 1999,

20.   Andrij Delisandru, Poglądy wybranej ukraińskiej młodzieży  z klas dziesiątych i jedenastych na temat małżeństwa, Lublin 1999,

21.   Anna Marcinkiewicz, Sumienie w opinii katechizowanej młodzieży z klas III i IV L.O. im. J. Zamojskiego w Zamościu, Lublin 1999,

22.   Grzegorz Łagowski, Modlitwa katechizowanych uczniów kl. VI i VII ze Szkól Podstawowych nr 9 i 11 w Puławach, Lublin 1999.

23.   Ks. Zbigniew Kulesz, Motywy pokuty w odnowionym Ordo paenitentiae i adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia, Lublin 2000,

24.   Maria Kwiatkowska, Problematyka Maryjna zawarta w wybranych podręcznikach dla dzieci., Lublin 1999, ss.98.

25.   Piotr Bąk, Wychowanie patriotyczne na katechezie w ocenie uczniów prywatnego L.O. w Mariówce i Zespołu Szkół Zawodowych w Przysusze, Lublin 1999.

26.   Małgorzata Duda, Współpraca katechety z rodzicami w procesie wychowania w katechezie szkolnej klas I – IV na podstawie Dyrektorium Katechetycznego 1971 i 1997 oraz Catechesi Tradendae, Lublin 1999.

27.   S. Bernadeta Pawłowska, Katecheza w pismach ks. Bronisława Markiewicza, Lublin 2000, s. 136.

28.   Ks. Michał Hospodár (Słowacja), Duchowość i symbolika w liturgii greko – katolickiej.

29.   Maria Nagranova, Katecheta – animator grupy katechetycznej., Lublin 2000, s.96.

30.   Ks. Lúbomir Patrik, Działalność publicystyczna duchowieństwa greko – katolickiego na Słowacji w latach 1968 – 2000., Lublin 2000.

31.   Agnieszka Witczak, Wychowanie w rodzinie do cywilizacji miłości w nauce Jana Pawła II, Lublin – Gdańsk 2001.

32.   Teresa Tkaczyk, Rodzina podstawowym środowiskiem kształtowania cech osobowych człowieka w świetle Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”, Lublin 2001, s.110.

33.   Krystyna Prokop, Problematyka odpowiedzialności chrześcijańskiej wybranych podręcznikach katechetycznych dla młodzieży, Lublin 2001, s. 149.

34.   Dorota Łakota, Katecheza o Miłosierdziu Bożym na podstawie pism Siostry Faustyny Kowalskiej, Lublin 2001, ss. 125 + 3 nienumerowane.

35.   Dariusz Wijata, Działalności katechetyczna Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka, Lublin 2001, ss. 102.

36.   Jolanta Krzywicka, Świadomość katechetyczna młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach, Lublin 2001, ss. 136.

37.   Pater Laca, Pastoralne aspekty misji św. Cyryla i Metodego oraz zachowanie ich dziedzictwa na Słowacji, Lublin 2001 (lic.).

38.   Ewa Kalinowska, Działalność Świadków Jehowy jako zagrożenie dla pobożności katolickiej, Lublin – Gdańsk, 2001.

39.   Tibor Ujlacký, Duszpasterstwo wojskowe na Słowacji, Lublin 2001.

40.   Jozef Sedmak, Perykopy o objawieniach zmartwychwstałego Chrystusa (J. 20; 21, 1- 14). Studium biblijno – pastoralne, Lublin 2001.

41.   Daniel Łuka, Celebracja Mszy św. w przekazie telewizyjnym w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2002.

42.   Daniel Łuka, Celebracja Mszy Św. w przekazie telewizyjnym w świetle  nauczania Kościoła, Lublin 2002.

43.   Ks. Ondrej Borsik, Komunikacja w małżeństwie, Lublin 2002.

44.   Jozef Černy – Święto Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w świetle modlitwy Akatystu, Lublin 2002 (obrona 2003).

45.   Maria Nagranova, Permanentna formacja świeckich w diecezjalnej szkole animatorów w Spišskiej Bielej w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2002 (obrona 2003).

46.   Ks. Ciril Jančišin, Odnowa i przemiana duchowa człowieka w Boskiej liturgii św. Jana Chryzostoma, Lublin 2002.

47.   Stanislav Lipko, Duszpasterstwo wojskowe w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 2002.

48.   Michaľ Frontišek, Organizacja duszpasterstwa wojskowego w Kościele na Słowacji, Lublin 2002,

49.   Michal Ondaš, Sekty – problem pastoralny współczesności na podstawie posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2002.

50.   ks. Michał Štang, Organizacja duszpasterstwa wojskowego w dekanacie „Veliteľstvo vzušnych sil vo Zvolene”, Lublin 2002.

51.   Ks. Ján Buc, Nowa ewangelizacja w kościele na Słowacji w latach 1990 – 2000, Lublin 2002 (obrona 2003).

52.   Ks. Daniel Galajda, Duszpasterstwo sakramentów i sakramentaliów w obrządku grekokatolickim na Słowacji w latach 1950 – 2000, Lublin 2002 (obrona 2003).

53.   Ks. Jaroslav Matoľak, Propaganda nacjonalistyczna w prasie rządowej na Słowacji w latach 1938 – 1945, Lublin 2002  (obrona 2003).

54.   Ks. Dominik Brńak, Znaczenie liturgii w formacji duchowej przyszłych kapłanów w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 2003.

55.   Br. Marcin Radomski, Wpływ programów realisty show na postawy człowieka w świetle wybranych artykułów prasowych, Lublin 2004.

56.   Ewa Stępień, Medialne formy przekazu wartości, Lublin 2004.

57.   Hiacynta Balgová, Zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe w parafii Čebovce, Lublin 2004.

58.   Franiek Slovak, Odnowa Sakramentu Pokuty po Soborze Watykańskim II w Parafii Niżny Slavkov na Słowacji, Lublin 2004.

59.   Ks. Stefan Kopčak, Dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołem prawosławnym a greckokatolickim na Słowacji od roku 1918 po czasy współczesne, Lublin 2004.

60.   Milan Vakula, Idea przedsiębiorczości w świetle społecznego nauczania Kościoła, Lublin 2004.

61.   O. Vladimir Sabo, Eucharystia w świetle Encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharystia”, Lublin 2004.

62.   Ks. Slavomir Molnār, Religijność wspólnoty grekokatolików w parafii Levoča, Lublin 2004.

63.   Szymon Dąbrowski, Ks. Józef Tischer w sporze z przedstawicielami polskiego tomizmu o kształt myśli filozoficzno – religijnej (lata 1967 – 1980), Lublin 2005.

64.   Anna Nowak, Religijność Elizy Orzeszkowej na podstawie jej listów z lat 1865 – 1910, Lublin 2005.

65.   Joanna Sobiechowska, Świat wartości w Randce w ciemno, Lublin 2004 (recenzja uznająca pracę magisterską za pracę licencjacką).

66.   Ewa Kundera, Sposoby werbowania i indoktrynacji w nowych ruchach religijnych na podstawie Świadków Jehowy, Lublin 2006.

67.   Monika Kozłowska, Ewangelizacyjna funkcja środków społecznej komunikacji w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2006.

68.   Jan Duda, Rola informacji w oddziaływaniu środków masowego przekazu w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2006.

69.   Radosław Stabrawa, Chrystus a New Age. Studium krytyczne, Lublin 2006.

70.   Anna Sawicka, Ingerencja sądu opiekuńczego w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, Lublin 2006.

71.   Joanna Modzelewska, Znaczenie instytucji separacji dla rodziny, Lublin 2006.

72.   Sabina Kurczyńska, Jana Pawła II przeżywanie cierpienia jako forma świadectwa, Lublin 2006.

73.   Bogdan Styp – Rekowski, wybrane zagadnienia etyczne związane z życiem prenatalnym, Lublin 2006.

74.   Katarzyna Anders, Motywacja biblijna do świętowania niedzieli w liście Dies Domini, Lublin 2006.

75.   s. Bernadeta Masłowska, Rola autorytetu w życiu dzieci w młodszym wieku szkolnym, Lublin 2006.

76.   S. Monika Bugno, Katecheza dzieci upośledzonych w stopniu lekkim w świetle dokumentów Kocioła i literatury przedmioty, Lublin 2006.

77.   Marcin Agatowski, Psychomanipulacja w sektach na podstawie: ”Hare Kriszna, Kościół Zjednoczeniowy, Kościół Scjentologii”, Lublin 2006.

78.   Agnieszka Pawłowska, Wykorzystanie elementów zabawy w wychowaniu religijnym dziecka przedszkolnego w oparciu o analizę programu katechetycznego „W drodze do miłości Ojca”, Lublin 2006.

79.   Barbara Kręcisz, Sakrament Eucharystii w programie katechetycznym „ drodze do miłości Ojca” (klasy 0-VI), Lublin 2006.

80.   Teresa Buryta, Skutki konkubinatu dla współczesnej rodziny, Lublin 2006.

81.   Katarzyna Chałabis, Sądowe ustalenie macierzyństwa przy zapłodnieniu in vitro – implikacje rodzinne, Lublin 2006.

82.   Justyna Karżan, Dziecko jako świadek w postępowaniu rozwodowym, Lublin 2006.

83.   Jarosław Wałek, Historia i rozwój internetowego serwisu diecezji pelplińskiej, Lublin 2006.

84.   Ryszard Kołtun, Kształtowanie wartości chrześcijańskich na katechezie w klasach I – III gimnazjum na podstawie kieleckiego programu katechetycznego, Lublin 2006.

85.   Marta Dudek, rodzina jako wspólnota religijna wobec środków społecznego przekazu na przykładzie dekanatu Bodzentyn, Lublin 2006.

Powrót

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2008, godz. 09:25 - Ewa Zięba