Kierownictwo programów europejskich

1.      Kvalitativna a kvantitativna analiza spravodajských relacji slovenských mienkotvorných televizii, VEGA 2006, KUR, Ružomberok.

2.      Projekt „Forum scientiae et sapientiae” nr 13120200096 (1.02.2006 – grudzień 2007).

 

Recenzje programów europejskich

1.      Ocena projektu z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego dotyczącego „Oceny marketingu prasy katolickiej”, 2004

2.      Prototyp programu kształcenia religijnego dzieci i młodzieży w szkole, ks. doc. dr hab. Jan Szpet, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, nr projektu 1HCIB 00616.

3.      Media religijne w Europie Środkowo – Wschodniej, Projekt  Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie 2005.

4.      Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w Kościele w Polsce za pomocą public relations. Doświadczenia i postulaty, Uniwersytet. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006 r. nr 0891.

5.      The Programme Committee of the Center of Excellence of the Slovak Academy of Science, Bratislava 2004 - 2006 nr 2372/CE/2006. Tytuł: Media Research Center.

6.      Slovak Political Culture after 1989, VEGA, nr 2/6118/6, Projekt SAV, Bratislava 2006.

7.      A New Paradigm of Media Communication as Theoretical Starting Point for Mass – Media Studies, Commision of S.G.A. nr 1/465707, Vedecká grantová agentúra Ministerstwa školstva SR a Slovenskej akadémie vied, projekt od stycznia 2007 do grudnia 2009, Bratislava 2006.

8.      Mass Media in the Late Modern Society, Commision of S.G.A. nr 1/470407, Vedecká grantová agentúra Ministerstwa školstva SR a Slovenskej akadémie vied, projekt od stycznia 2007 do stycznia 2009, Bratislava 2006.

Powrót

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2008, godz. 09:44 - Ewa Zięba