- do tytułu profesora

1.      Ks. dr hab. Bogumił Gacka, 2001 – dla UKSW, Warszawa

2.      Ks. dr hab. Wojciech Pazera, 2001 - dla UKSW, Warszawa.

3.      Ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce), 15.02.2002.

4.      Ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn, 20.02.2002.

5.      Ks. prof. Amantius Akimjak, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja), kwiecień 2003.

6.      Prof. Péter Banáry (Rektor KatolickiegoUniwersytetu w Ružomberku) 2003.

7.      ks. prof.. Anton Fabian, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, Wydział Teologiczny w Košicach, 2004.

8.      Ks. prof. Jozef Jarab, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, Wydział Teologiczny w Košicach, Bratislava 2004.

9.      Ks. dr Juraj Spuchl’ak, Ružomberok – Košice, 2004.

10.   Ks. dr hab. (doc.) Jozef Jurko, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 2005.

11.   Ks. dr hab. (doc.) Pavol Drab, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 2005.

12.   Ks. dr hab. Gabriel Ragan, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 2005.

13.   Ks. dr hab. Vojt’ech Bohač, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 2005.

14.   Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, KUL Lublin 2005.


- habilitacyjne

1.      Ks. Amantius Akimjak, Gregorinski Chorál v strednoeurópskom priestore, Trnava 1998, Uniwersytet Trnavski.

2.      Ks. dr Andrzej Baczyński, Telewizja a świat wartości, Ružomberok – Košice 2003.

3.      Ks. dr hab. Mirosław Kalinowski, Duszpasterstwo hospicyjne. Studium pastoralne na podstawie badań wybranych ośrodków  hospicyjnych w Polsce, Lublin 2001.

4.      ks. dr Marek Pribula, Medialna edukácia a tvorivá osobnost’ učiteľa katolickiej návoženskej výchovy, Ružomberok 2004.

5.      Ks. dr Juraj Spuchľak, Košice 26.10.2004.

6.      Ks. dr Peter Olekšak, Medzištatna zmluva medzi Svätou Stolicou a Slovenskou Republikou v ochlasoch massmédii, Ružomberok 2005.

7.      Ks. dr Jozef Trestensky, Odnova Slovenskeho tekstu I Eucharistickej Modlitby v Rimskom misáli po druhom Vatikánskom koncile, Ružomberok 2005.

8.      ks. dr Marian Stepulak, praca: Tajemnica zawodowa psychologa w relacjach pastoralnych (Košice, 2006).

9.      Ks. dr Michał Dróżdż, Logos i ethos mediów, Wydział Filozofii w Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku, Ružomberok, 10.11.2006.

Powrót

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2008, godz. 09:42 - Ewa Zięba