1.      Man of the Year 1997 – 1998, The International Biographical Centre of Cambridge, England; In recognition for the service to education and culture

2.      Man of the Year 2001, for outstanding community and professional achievement, The American Biographical Institute, USA

3.      Nomination to the Noble Prize for 2001, by the United Cultural Convention of the United States of America

4.      Medal za zasługi dla Uniwersytetu Trnawskiego, 13 listopada 2002.

5.      Międzynarodowa Nagroda Słowackiej Akademii Nauk za wkład w rozwój nauk społecznych, humanistycznych, kultury i sztuki na Słowacji, 24 września 2004.

6.      Obywatelstwo Republiki Słowackiej 18.01.2007 r., w uznaniu zasług dla Słowacji.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2008, godz. 09:49 - Ewa Zięba