Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2012

 

 

17 kwietnia 2012 r. – ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wygłosił referat pt. Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa i życia w rodzinie według Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003r., podczas odbywającej się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Miłość i odpowiedzialność wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa. 

 

 

18 kwietnia 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana  Pawła II, odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów KUL ogólnopolska konferencja naukowa pt. Adwokat kościelny - czyli kto?, podczas której referaty wygłosili: abp. Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, pt. Aktywność Kościoła w obszarze obrony praw człowieka; bp dr hab. Artur Miziński, pt. Adwokat kościelny w aktualnych przepisach prawa kanonicznego; dr Lidia Fiejdasz, pt. Adwokat w procesie kanonizacyjnym.  

 

 

19 kwietnia 2012 r. – w Collegium Ioannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się zorganizowana przez Katedrę Prawa Handlowego we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Prawa KUL pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości RP przy wsparciu Krajowej Rady  Notarialnej, konferencja naukowa pt. System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - doświadczenia i perspektywy, podczas której referat pt. Stan obecny i propozycja zmian systemu rejestru przedsiębiorców w Polsce w świetle badań empirycznych i prawno – porównawczych, wygłosił dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, oraz dr Paweł Zdanikowski  

 

 

20 kwietnia 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana  Pawła II, odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL konferencja naukowa, pt. Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą, podczas której referaty wygłosili: dr Joanna Studzińska, pt. Szybkość postępowania a realizacja uprawnień stron w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, dr Paweł Cioch, pt. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, mgr Marek Dąbrowski, mgr Piotr Sławicki, pt. Czy potrzebna jest zmiana przepisów o postępowaniu mediacyjnym w kodeksie postępowania cywilnego?. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jego Eminencja ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL oraz Mecenas Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.  

 

 

24 kwietnia 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana  Pawła II, odbyła się zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL, międzynarodowa konferencja naukowa pt. Polsko - ukraińska współpraca transgraniczna i międzyregionalna jako zadanie administracji publicznej, podczas której referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, pt. Polsko - Ukraińskie Transgraniczne Centrum Współpracy Prawnej; dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL, pt. Tendencje i możliwości transgranicznej współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Arcybiskup Lubelski - ks. prof. dr hab. Stanisław Budzik; Arcybiskup Lubelski i Chełmski - Abel; Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman; Prezydent Miasta Lublina - Krzysztof Żuk; Konsul Generalny Republiki Ukrainy w Lublinie - Władysław Kanewskyj; Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie - Stanisław Adamiak.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2013, godz. 18:54 - Sławomir Graboń