Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2013

 

 

15 kwietnia 2013 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miała miejsce międzyuczelniana konferencja prawnicza pt. Contemporary challenges for international law - human rights protection, combating terrorism and prosecution of international criminals, zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedrę Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Honorowy Patronat nad konferencją objął ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektor KUL oraz dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. UMCS, Rektor UMCS. Konferencja obejmowała  cztery panele tematyczne: Panel I, pt. International Protection of Human Rights - Regional Systems (moderator: dr Delaine R. Swenson, prof. KUL), Panel II, pt. International Protection of Human Rights – Universal System (moderator: dr Anna Szarek-Zwijacz), Panel III, pt. Combating Terrorism and Prosecution of Terrorists (moderator: dr Kinga Stasiak), Panel IV, pt. International Criminal Law - International Tribunals (moderator: dr Kinga Stasiak). W ramach poszczególnych paneli konferencji referaty wygłosili: dr Delaine R. Swenson, prof. KUL, pt. Human Rights and the Courts,  Adrianna Pabian, pt. The Right to Hearing within a Reasonable Time in Cases against Poland before European Court of Human Rights, Iryna Kozak, pt.Forced Disappearances in Selected Jurisprudence of Inter-American Court of Human Rights, Ewelina Gębała, pt. Climate Change, Forced Migration and International Law, Aleksandra Pijas, pt. The world in danger - Terrorism as a major threat and intimidation, Katarzyna Piotrowska, pt.  Srebrenica Genocide in Judgments of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Szymon Niewada, pt. Individual Criminal Liability on the Basis of the International Criminal Court’s Statute, Tomasz Kempka, pt. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia - Delayed Justice? 

 

 

25 kwietnia 2013 r. – w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Źródła finansowania Kościoła w Polsce, zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL, pt. Rola majątku kościelnego w realizacji misji Kościoła; ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, pt. Źródła przychodów instytutów zakonnych; bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL, pt. Finansowanie Kościoła z perspektywy V przykazania kościelnego; ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Prace nad zmianami w systemie finansowania Kościoła w Polsce. Poszczególnym sesjom konferencji przewodniczyli: Sesja I – ks. bp dr hab. Artur Miziński, Sesja II – ks. dr Krzysztof Mikołajczuk, Sesja III – ks. dr Adam Kaczor

 

 

25 kwietnia 2013 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, zorganizowana przez Katedrę Prawa Handlowego oraz II Katedrę Prawa Cywilnego KUL, pod honorowym patronatem JM Rektora KUL Ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, we współpracy z Krajową Radą Notarialną. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Małgorzata Wrzołek - Romańczuk, prof. KUL, pt. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni – ocena modelu regulacji, dr Marta Stepnowska - Michaluk, pt. Zbieg podstaw prawnych likwidacji spółdzielni, dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL, pt. Wkład członkowski w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej de lege lata i de lege ferenda.   

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013, godz. 03:44 - Sławomir Graboń