Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2014

 

 

 

2 kwietnia 2014 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. Święty pośród Świętych. Przed kanonizacja Jana Pawła II, zorganizowane przez Katedrę Prawa Kanonizacyjnego. Otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Podczas konferencji referaty wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, pt. Przesłania beatyfikacji i kanonizacji Polaków (posoborowa panorama) oraz o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, pt. Jan Paweł II wśród swoich (święci i błogosławieni pontyfikatu – panorama). 

 

 

3 kwietnia 2014 r. – dr Anna Szarek - Zwijacz wygłosiła referat, pt. Zagadnienia prawa traktatów w aktualnych pracach Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

3-4 kwietnia 2014 r. – w Gmachu Głównym KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z okazji obchodów 80-lecia utworzenia ZUS, pt. Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem, zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL. Podczas konferencji referaty wygłosił ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, pt: Społeczne uwarunkowania systemów ubezpieczenia społecznego oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt: Ubezpieczenia społeczne osób duchownych - specyfika i perspektywy zmian.

 

 

9 kwietnia 2014 r. – dr Joanna Studzińska wygłosiła referat, pt. Ochrona osób trzecich w postępowaniu rozpoznawczym, w ramach odbywającego się w Szczecinie ogólnopolskiego seminarium naukowego, pt. Współczesne problemy prawa cywilnego i procesowego. Doświadczenia polskie i litewskie.

 

 

10-11 kwietnia 2014 r. – w Brennej odbyła się międzynarodowa konferencja ekumeniczno - prawna, pt.. Dobro dziecka, dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa - w 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci, zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Facultatea de Teologie Universitatea Ovidius din Constanţa w Rumunii, Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Presove w Słowacji oraz Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci w Czechach. Podczas konferencji referat, pt. Prawo dziecka do edukacji i godziwych warunków socjalnych, wygłosiła dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL.

 

 

23 kwietnia 2014 r. – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Kanoniczno - liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych, zorganizowana przez Wydział Prawa. Podczas konferencji referat, pt. Aspekt prawno-liturgiczny zawarcia małżeństwa katolików z prawosławnymi, wygłosił ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

 

 

26 kwietnia 2014 r. – ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Postawy podczas Mszy świętej w aktualnym prawie Kościoła łacińskiego, na Uniwersytecie Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2014, godz. 19:49 - Sławomir Graboń