Wykaz prowadzonych zajęć

 

Przedmiot

Wydział

 

Rok 1945[1]

Prawo publiczne Kościoła

Wydział Prawa Kanonicznego

Źródła prawa

Seminarium z metodologii

Rok akademicki 1945/1946[2]

De clericis in specie

Wydział Prawa Kanonicznego

Publiczne prawo Kościoła

Historia źródeł i literatury prawa kan.

Metodologia historyczno-prawna

De delictis et poenis

Seminarium

Administracja wyznaniowa ogólna

Rok akademicki 1946/1947[3]

Prawo Kanoniczne. De officiis et beneficiis. De bonis Ecclesiae temporalibus

Wydział Prawa Kanonicznego

Ius publicum eccles.

Seminarium prawa kanonicznego

Historia prawa na Zachodzie Europy

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Rok akademicki 1947/1948[4]

Prawo publiczne

Wydział Prawa Kanonicznego

Metodologia

Historia źródeł prawa kanonicznego powszechnego oraz literatury

Seminarium

Administracja wyznaniowa porównawcza

Quaestiones selectae z prawa karnego

Rok akademicki 1948/1949

Brak danych

 

 

*****

Zestawiła

Magdalena Sawa


[1] Ratio studiorum, w: Materiały do Kroniki Wydziału za lata 1918-1968, s. 13, AU KUL.

[2] Ratio studiorum, w: Materiały do Kroniki Wydziału za lata 1918-1968, s. 13, AU KUL; Prof. Leon Halban, w: Materiały do Kroniki Wydziału za lata 1918-1968, AU KUL.

[3] Skład osobowy, spis wykładów i instytucji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akad. 1946/1947 oraz sprawozdanie za lata poprzednie, Lublin 1947, s. 141, 145.

[4] Prof. Leon Halban, w: Materiały do Kroniki Wydziału za lata 1918-1968, AU KUL.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2018, godz. 20:56 - Magdalena Sawa