Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

luty 2011

 

18-19 luty 2011 r. - na Uniwersytecie Warszawskim miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Culpa, podczas której referat pt. On Some Legal Meanings of culpa in the Theodosian Code, wygłosił dr Maciej Jońca.

 

25 luty 2011 r. - w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbyła się zorganizowana przez SSP Iustitia, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych, konferencja naukowa pt. Sędziowie a media, podczas której referaty wygłosili: dr Joanna Misztal-Konecka, pt. Regulacje Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące kontaktów z mediami; oraz dr Piotr Telusiewicz, pt. Problematyka pośredniej identyfikacji bohatera publikacji prasowej.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2011, godz. 18:55 - Sławomir Graboń