Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

luty 2013

 

 

 

20 lutego 2013 r. – w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miała miejsce konferencja naukowa pt. Preferencje podatkowe, zorganizowana przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowego KUL, podczas której referaty wygłosili kolejno: dr Monika Munnich, pt. Deklaracja Praw Podatnika; dr Piotr Pomorski, pt. Preferencje podatkowe a konkurencyjność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego; mgr Magdalena Jabłońska, pt. Preferencje podatkowe a prostota i jasność podatku; dr Beata Kucia Guściora, pt. Tendencje w kształtowaniu się ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych; dr Marcin Burzec, pt. Ulga z tytułu wychowywania dzieci na tle rozwiązań w wybranych państwach europejskich; dr Michalina Duda, pt. Uczelnia jako podmiot korzystający ze zwolnień od podatku od towarów i usług. Zagadnienia wybrane; mgr Bożena Zybura (Przewodnicząca zarządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Lubelski), pt. Ulga na złe długi miraż czy rzeczywistość; mgr Beata Stepaniuk, pt. Preferencje podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych; mec. Michał Woźniak, pt. Zwolnienia podatkowe w polskim prawie podatkowym – zagadnienia wybrane

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013, godz. 01:24 - Sławomir Graboń