Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

luty 2015

 

 

 

 

25 luty 2015 r. - w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Rola służb specjalnych w państwie prawa, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL oraz Koło Naukowe Studentów Politologii KUL "Politea". Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Przemysław Czarnek, pt. Konstytucyjne podstawy działania służb specjalnych w Polsce; dr Michał Skwarzyński, pt. Działalność służb specjalnych a zagrożenia dla praw człowieka; dr Radosław Hałas, pt. Sejmowa komisja śledcza, jako organ kontrolujący działalność służb specjalnych, ks. dr Wojciech Pęcherzewski (Prezes Fundacji Rozwoju KUL), pt. Etyczne aspekty działalności służb ochrony bezpieczeństwa publicznego, w tym służb specjalnych, w państwie obywatelskim; Paulina Jaszczuk, pt. Uprawnienia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego - wybrane zagadnienia, mgr Małgorzata Brezdeń, pt. Jednolite służby specjalne Unii Europejskiej czy to możliwe?; Jakub Matwiejczyk, pt. Zbieranie informacji o jednostce za pomocą środków technicznych w działaniach operacyjnych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 roku K23/11; Sylwester Śmiech, pt. Rola i znaczenie służb specjalnych w okresie PRL; Martyna Włodkowska, pt. Czy Stolica Apostolska posiada służby specjalne?; Łukasz Lewkut, pt. Najsłynniejsze akcje izraelskich służb specjalnych; mgr Mateusz Mąkosa, pt. Postępowanie o udzielenie dostępu do informacji niejawnych w kontekście zasad naboru do służb specjalnych; Marcin Rokosz, pt. Status prawny Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; mgr Konrad Kozioł, pt. Godność człowieka a działalność służb specjalnych; Gustaw Piwko, pt. Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Justyna Świerczek, pt. Skutki nieuzasadnionych interwencji służb specjalnych; Kamil Mania, pt. Działalność kontrolna Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Agnieszka Bernecka, pt. Prawnie sankcjonowane naruszenie dóbr osobistych przez służby specjalne - zakres i jego granice; Mateusz Gabryel, pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza służb specjalnych w Polsce; Piotr Krzyżanowski, pt. Kontrola parlamentarna służb specjalnych w wybranych państwach świata.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2015, godz. 19:02 - Sławomir Graboń