Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

luty 2016

 

 

11 lutego 2016 r. – w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Kontrowersyjne zagadnienia penitencjarystyki i resocjalizacji w ramach Europejskiego Kongresu Penitencjarnego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie oraz Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. W ramach konferencji referat pt. Kary w Kodeksie karnym po nowelizacji z 20 lutego 2015r. wygłosił dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL.

 

 

11 lutego 2016 r. – odbyła się II edycja Konkursu Wiedzy o Prawie, organizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W Komisjach Konkursowych zasiedli pracownicy naszego Wydziału: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, dr hab. Hanna Witczak, dr hab. Marcin Szewczak oraz dr Małgorzata Ganczar.

 

 

22-26 lutego 2016 – w Republice Czeskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa online, pt. Právní ROZPRAVY 2016 (vol. VI.), Theory, Evolution, Practices of Law, zorganizowana przez Magnanimitas Assn pod patronatem Ministry of Justice of the Czech Republic. W ramach konferencji referat, pt. Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, wygłosiła dr Aneta Biały.

 

 

 

 

Autor: Sławomir Graboń
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2016, godz. 09:31 - Sławomir Graboń