Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

luty 2017 r.

 

 

3 lutego 2017 r.  –  podczas odbywającej się w Łodzi ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki, dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL wygłosił referat pt. Prawo Ucznia do ochrony danych osobowych.

 

7 lutego 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Kała pt. Koncepcja normatywna klauzuli porządku publicznego. Promotor: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB, oraz prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (UMCS).

 

7 lutego 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Skiby pt. Reguły Incoterms i zasady ich zastosowania w stosunku zobowiązaniowym. Promotor: dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW, oraz dr hab. Jan Olszewski, prof. UR.

 

7 lutego 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Kasperskiego pt. System ubezpieczeń w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Badnaruk, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS, oraz prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW).

 

14 lutego 2017 r. –  podczas międzynarodowej konferencji w Bari (Włochy) pt. Etica della Pace e Guerra Giusta?, zorganizowanej przez Universita degli Studi A. Moro di Bari referat wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL pt. Rapporti tra il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nei conflitti armati.

 

20 lutego 2017 r. – dr hab. Jadwiga Potrzeszcz wygłosiła referat pt. Pojęcie i znaczenie bezpieczeństwa prawnego w prawie karnym w trakcie odbywającego się w Pałacu Czartoryskich w Lublinie posiedzenia Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie.

 

21 lutego 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Borka pt. Publicznoprawna ochrona relacji z widowiska sportowego i dostęp do niej w radio i telewizji. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, recenzenci: dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, oraz dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW.  

 

 

oprac. Judyta Dworas-Kulik

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2017, godz. 17:47 - Adam Jankowski