DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

luty 2018 r.

 

 

 

20 lutego 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Damiana Karwala pt. Unijna regulacja przekazywania danych osobowych do państw trzecich: pomiędzy podejściem terytorialnym a organizacyjnym. Promotor: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Jacek Janowski, prof. PW, oraz dr hab. Mariusz Jagielski z Uniwersytetu Śląskiego.

 

22-23 lutego 2018 r. – W Bratysławie (Słowacja) podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bratislava Legal Forum 2018, 25th anniversary of the adoption of the Constitution of the Slavak Republic and establishment of the Constitutional Court of the Slovak Republic zorganizowanej przez Comenius University in Bratislava, referaty wygłosili m.in. dr Edyta Gapska pt. Exclusion of legal proceedings in civil matters in the light of the Constitution oraz dr Maciej Gapski pt. The impact of the principle of subsidiarity on the decision-making practice of social assistance administrative bodies.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 12:24 - Adam Jankowski