Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2009

 

4-5 marca 2009 r. – Koło Naukowe Kanonistów KUL zorganizowało II Dni Kanonistów pod hasłem Kościół i Europa – wspólna droga. Podczas konferencji referaty wygłosili: ks. bp dr Artur Miziński, Studia kanonistyczne we Włoszech; ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, Studia kanonistyczne we Francji; ks. dr Grzegorz Wojciechowski, Studia kanonistyczne w Hiszpanii oraz Socrates-Erasmus – szansa dla młodych kanonistów; ks. dr Adam Kaczor, Studia kanonistyczne w krajach niemieckojęzycznych; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, Wielokulturowość współczesnej Europy. Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego; dr Elżbieta Szczot, Rodzina a wolne związki. Skutki społeczno-kanoniczne; ks. dr Krzysztof Mikołajczuk poprowadził Warsztaty z dokumentów potrzebnych do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

 

6-8 marca 2009 r. – podczas odbywającej się w Tomaszowie Lubelskim Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Polski wczoraj i dziś referat pt. Bezpieczeństwo energetyczne Polski wygłosili prof. dr hab. Stanisław Wrzosek i dr Michał Domagała.

 

9-13 marca 2009 r. ks. dr Grzegorz Wojciechowski przeprowadził cykl wykładów pt. Proceso de nulidad matrimonial en Derecho canónico na Uniwersytet Francisco de Vitoria w Madrycie.

 

10 marca 2009 r. – ks. dr Grzegorz Wojciechowski wygłosił wykład pt. La historia de la legislación canónica medieval na Uniwersytet Carlos III w Madrycie.

 

10 marca 2009 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Biały, pt. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych. Promotor: dr hab. Józef Jan Skoczylas, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Piotr Pogonowski, prof. KUL; dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. UMCS.

 

24 marca 2009 r.   o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, był moderatorem odbywającego się na KUL-u panelu Prezydencka wizja państwa, z udziałem dr. P. Kownackiego – szefa kancelarii Prezydenta RP.

 

25 marca 2009 r. – dr Jadwiga Potrzeszcz przedstawiła poglądy na temat roli Trybunału Konstytucyjnego w procesie dochodzenia do słusznego prawa podczas dyskusji naukowej poświęconej kwestiom pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego w kontekście relacji do władzy ustawodawczej, zorganizowanej przez Komitet Redakcyjny „Przeglądu Sejmowego” w Kancelarii Sejmu w Warszawie.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2009, godz. 23:53 - Monika Wójcik